– Jeg slipper å være redd hvis jeg gjør det dårlig på en prøve. Nå vet jeg at det kan rettes opp igjen, sier elev ved niende klasse på Ringshaug skole Sara Nielsen (14).

Skolen har valgt å ikke gi elevene karakterer på elevarbeid gjennom året, men gir standpunktkarakterer ved slutten av hvert semester. 

Et tall sier lite

Kontaktlærer ved skolen Morten Hoksrød er glad for at karakterene er borte.

– Vi opplevde ofte at elevene var veldig opptatt av å se på tallet de fikk, og mindre opptatt av den faglige tilbakemeldingen. Derfor ønsket vi å tone ned karaktergivningen i løpet av året, sier han. 

Nå får elevene isteden en skriftlig tilbakemelding på hva de er gode på og hva de må jobbe mer med.

– En firerelev i samfunnsfag bør kanskje jobbe med noe helt annet enn en annen firerelev, sier han. 

Opp til læreren selv

Ida Large er seniorrådgiver hos Utdanningsdirektoratet, og synes det er spennende at skolen utnytter det handlingsrommet de har. For det er faktisk opp til hver enkelt lærer å bestemme selv hvordan de ønsker å gi tilbakemeldinger til elevene sine. 

– Tilbakemeldingene må inneholde informasjon om hva det er eleven mestrer og ikke mestrer, samt råd om hvordan eleven kan bli bedre i faget. Det er de kravene vi stiller. Tilbakemeldingen behøver ikke å være i form av en karakter, sier hun. 

Vet hvor de ligger

Selv om de ikke får karakterer, forteller elevene at de har ganske god forståelse for hvordan de ligger an i et fag.

VURDERING: Her er et eksempel på vurderingene elevene får. Foto: Illustrasjon
VURDERING: Her er et eksempel på vurderingene elevene får. Foto: Illustrasjon

– Vi får en vurdering som forteller oss om vi har «lav», «middels» eller «høy» fagforståelse, sier Sara.

Likevel innrømmer jentene at det kan bli litt nerver ved semesterslutt.

– Vi er alltid ganske spent når vi skal få karakteren vår, men den kommer som regel ikke som noen stor overraskelse, sier Natalie (14). 

Men når ungdomsskolen er over er det ingen nåde. På videregående er det karakterer, enten de vil eller ikke. 

– Det å skulle få karakterer på videregående blir nok veldig uvant, sier Sara. 

LIK TV 2 Underholdning PÅ FACEBOOK