Slik vil regjeringen endre loven for å sende ut asylsøkere

Regjeringen legger frem et lovforslag som tillater retur av asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Justisminister Anders Anundsen sier det er viktig å sørge for at asylsøkere som har oppholdt seg i et trygt tredjeland, kan henvises tilbake dit.

Norge anser Russland for å være et slikt trygt land.

– De foreslåtte lovendringene vil legge til rette for at asylsøkere som har hatt opphold i Russland hurtigere kan henvises tilbake til Russland, sier sier Anundsen i en pressemelding.

Sammen med statsminister Erna Solberg la han frem forslaget fredag. Se video øverst.

– Lovendringen fører til at utlendingsmyndighetene får en utvidet adgang til å nekte å behandle en asylsøknad når asylsøkeren allerede har hatt opphold i et trygt tredjeland, sier Anundsen.

Flertallet flykter ikke fra krig

Erna Solberg sa på pressekonferansen at rundt halvparten av menneskene som krysser grensa ved Storskog, ikke har krav på beskyttelse.

– Flertallet av dem som krysser grensen flykter ikke fra borgerkrig og forfølgelse. Tidlig i høst utgjorde syrere majoriteten. Men nå ser vi at langt over halvparten som krysser grensen, kommer fra andre land, som Afghanistan og Pakistan, sa Solberg.

Enslige unge menn

De fleste er enslige unge menn. De færreste har krav på beskyttelse. De belaster det norske asylsystemet unødvendig.

Regjeringen forslår også å kunne pågripe og fengsle eller å pålegge meldeplikt og bestemt oppholdssted, for asylsøkere som trolig ikke får behandlet sin asylsøknad. 

– Vi foreslår også en endring som innebærer at det kan settes kortere frist for utreise enn vanlig, eller at vedkommende må reise umiddelbart. Dette åpner for raskere retur, sier Anundsen.

Vil instruere UNE

I forslaget legger regjeringen også opp til at departementet også skal kunne instruere Utlendingsnemnda (UNE) om skjønnsutøvelse og lovtolkning i saker etter utlendingsloven.

– I dagens situasjon er det er behov for raskt å iverksette tiltak på bakgrunn av hendelser i verden, eller fordi politikken i andre land blir lagt om, sier Anundsen. 

I dag er det bare Utlendingsdirektoratet (UDI) som kan instrueres på denne måten.

Departementet vil fortsatt ikke kunne instruere UDI eller UNE om avgjørelsen i enkeltsaker.

– Tøffere virkemidler

– Vår utlendingslov er ikke tilpasset en situasjon med så stor migrasjon som vi ser i dag. Derfor må vi skaffe oss tøffere virkemidler for å stoppe den raske migrasjonen fra trygge områder, sier Solberg.

– Det er beskrankninger (begrensninger) i den norske loven som går lengre en den internasjonale flyktningkonvensjonen. Derfor legger vi frem forslag til lovendringer som gjør at vi kan handle raskere, sier statsministeren.