Slutt på bevæpning av politiet

Den midlertidige bevæpningen av politiet opphører 17. november.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det opplyste Politidirektoratet fredag.

  • Se pressekonferansen øverst i saken.

Fra og med 17. november går politiet tilbake til ordinær lagring av våpen i kjøretøy. Bakgrunnen er den nye trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste.

– Politidirektoratets samlede faglige vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen. Derfor går vi nå tilbake til fremskutt lagring, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Redusert terrortrussel

Den midlertidige bevæpningen startet 25. november i fjor, og hittil har Politidirektoratet anmodet om forlengelse sju ganger.

29. oktober kom Politiets sikkerhetstjeneste med en ny trusselvurdering. PST mener at terrortrusselen mot Norge er noe redusert, men vurderer utviklingen framover som «ustabil og usikker».

Politidirektoratet har nå vurdert hva slags konsekvenser den nye trusselvurderingen vil ha for spørsmålet om midlertidig bevæpning. 

Vil beholde våpenet

Med dagens ordning menes den bevæpningsmodellen politiet har hatt siden midlertidig bevæpning ble innført, det vil si våpen med skudd i kammeret. Nesten 6000 politifolk har det siste året båret våpen i sin daglige tjeneste. Det er likevel ikke blitt brukt våpen mer i denne perioden enn tidligere år, opplyser Politidirektoratet.

Flere politifolk har uttrykt sterk skepsis til å bli avvæpnet.

– Det gjør meg livredd, sa politimannen Kristian til TV 2 i forrige uke.

Som ansatte i en av Oslo-politiets spesialseksjoner, Hundetjenesten, blir han og kollegaen Duncan ofte sendt på de skarpeste oppdragene. Blant annet trusler med våpen og skyteepisoder.

– Hvorfor er det så viktig for dere å være bevæpnet?

– Det er viktig av flere grunner. Først og fremst nå på grunn av trusselvurderingen. Vi har jo fått med oss at den har blitt endret i liten grad, men for oss politifolk - ingenting. Der er den uendret. Risikoen er den samme, og derfor er det veldig viktig for oss å fortsatt ha den bevæpningen. Noe annet vil jo være helt feil, etter min oppfatning, sa Duncan.

– Ekstraordinær situasjon

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er klar over at det er sterke meninger knyttet til bevæpning. Han understreker imidlertid at den midlertidige bevæpningen har vært svar på en ekstraordinær situasjon.

– Lovverket vårt hjemler per i dag ikke alminnelig bevæpning i en normalsituasjon, sier politidirektøren.

Politidirektoratet vil gjøre en grundig gjennomgang av erfaringene som er gjort gjennom et år med midlertidig bevæpning. Trusselbildet kan igjen endre seg raskt, og mottiltakene må tilpasses det til enhver tid gjeldende trusselnivå vi står overfor.

Spurte ikke politifolkene

Beslutningen ble fattet uten at Politiets fellesforbund (PF) ble tatt med på råd. PF er sterkt kritisk til at politiet nå avvæpnes.

– Vi ble kalt inn klokken 08.30 i dag med beskjed om at klokka 10 ville det bli annonsert at det blir fremskutt lagring. Vi ble ikke tatt med i prosessen og det er beklagelig. Vi representerer den store massen på over 16.000 medlemmer, og det er svært uheldig at vi ikke blir hørt, sier forbundets nestleder Unn Alma Skatvold til TV 2.

PF mener Politidirektoratet setter deres medlemmer i fare.

– Vi synes det er en dårlig vurdering av POD. Terrortrusselen som ligger til grunn er ikke borte. PST sier trusselen er redusert, men veldig lite om hvor mye eller hvor lite. Vi mener hjemmelen for midlertidig bevæpning fortsatt er til stede, sier Skatvold.