Oslo  20151106.
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kommenterer asyl- og flyktningpolitikken i vandrehallen på Stortinget fredag ettermiddag.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Oslo 20151106. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kommenterer asyl- og flyktningpolitikken i vandrehallen på Stortinget fredag ettermiddag. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Skattesmell, dieselsjokk og dyrere røyk og sprit 

Slik ville statsbudsjettet blitt om Arbeiderpartiet fikk bestemme. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mens regjeringen er i innspurten av forhandlinger med KrF og Venstre om neste års statbudsjett, velger Arbeiderpartiet å øke skattene og avgiftene med over 10,5 milliarder kroner neste år i sitt alternative budsjett. 

Flere må betale formuesskatt

Arbeiderpartiet sier nei til regjeringens forslag om å øke bunnfradraget i formuesskatten neste år fra 1,2 til 1,4 millioner kroner. Partiet mener fradraget bør tilbake til nivået i 2013 som var på en million kroner.

– Vi har ikke tall på hvor mange flere som må betale formuesskatt med vårt opplegg enn hva regjeringen legger opp til, sier finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen (Ap) til TV 2.

Da regjeringen la frem statsbudsjettet for neste år anslo de at rundt 70.000 færre måtte betale formuesskatt neste år, med Arbeiderpartiets opplegg blir det dermed langt flere.

– Det er ikke flere enn som betalte da vi satt i regjering, sier partileder Jonas Gahr Støre. 

– Men det er flere enn regjeringen legger opp til?

– Ja, men det er folk som kan klare å ta regningen, sier Støre. 

Arbeiderpartiets egne tabeller viser at folk som tjener under 500.000 kroner vil få noen få kroner i skattelette neste år, dersom vi ser bort fra formuesskatten. Legges formuesskatten inn viser partiets egne tabeller at alle inntektsgrupper vil få skatteskjerpelse med Arbeiderpartiets opplegg neste år. Skjerpelsene er størst for de som har de høyeste inntektene.

Skattelette til LO-medlemmer

En gruppe som får skattelette er medlemmer i fagforeninger. Det største opposisjonspartiet vil nemlig øke skattefradraget for alle som er medlemmer av en fagforening neste år med 250 kroner. 

Men Arbeiderpartiet går mot regjeringens forslag om å øke sparebeløpet for ungdom til boligsparing. I tillegg foreslår Arbeiderpartiet å fjerne skatteklasse 2.

Arbeiderpartiet foreslår også å øke ligningsverdien på sekundærbolig til 80 prosent.

Mye blir dyrere

Arbeiderpartiet forslår å øke avgiftene på alkohol og tobakk med tre prosent neste år.

I tillegg vil de øke veibruksavgiften på diesel med 25 øre og foreslår fem prosent økning i mineraloljeagiften. Forslagene drar inn en milliard kroner.

– Områder hvor vi kan bruke mindre og vri over til annen adferd og forbruk er bra i forhold til miljø og helse, som også sikrer inntekter, sier partileder Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.  

I tillegg vil Ap også reversere taxfree-endringen der tobakkskvoten kan byttes inn i økt kvote for vin eller øl.

Arbeiderpartiet sier også nei til regjeringens forslag om å redusere avgiftene på sukkerfri saft, og drar dermed inn 20 millioner kroner. Partiet vil også oppheve avgiftsfritaket for diesel til båtmotorer. 

Kutter til pensjonistene

Arbeiderpartiet foreslår også å kutte i flere av regjeringens forslag neste år. Samlet kutter partiet 5,8 milliarder kroner.

Blant ordningene Arbeiderpartiet foreslår å kutte er regjeringens forslag om avkorting til gifte og samboende pensjonister.

– Forslaget til regjeringen er et stort skattekutt som koster flere milliarder i flere år fremover. Det er veldig lite målrettet og sosialt innrettet på en måte som vi mener er feil bruk av penger, sier Støre.

Partiet vil heller ikke være med på regjeringens ønske om et forsøk med statlig finansiert eldreomsorg.

Kutter kontantstøtten

I sitt alternative budsjett for neste år foreslår Arbeiderpartiet i praksis å fjerne kontantstøtten, eller som det heter i forslaget kun beholde den for de som ikke får barnehageplass fra 1. juli. Også stiftelsen Amathea som jobber for svangerskapsforebygging som alternativ til abort får mindre penger dersom Arbeiderpartiet får bestemme.

Partiet godtar å omdisponere omlag to milliarder fra bistandsbudsjettet for å finansiere den økende asylstrømmen til Norge, som er under halvparten av hva regjeringen foreslår.

Ap foreslår også å bevilge 52,4 millioner kroner til oppstart av bygging av ny grensestasjon på Storskog.

Mer til kollektiv, mindre til vei

Arbeiderpartiet foreslår derimot å bruke mer penger til kollektivtrafikk i storbyer og jernbaneformål enn regjeringen legger opp til.

Men de vil samtidig redusere driftskreditten til det nye veiselskapet med 300 millioner kroner samtidig som de kutter i bevilgningene både til modernisering av transportsektoren og riksveiinvesteringer.  

Bruker mindre oljepenger

Arbeiderpartiet legger opp til å bruke omlag fire milliarder mindre oljekroner enn regjeringen neste år.

– Høyre og Frp har økt oljepengebruken i et tempo vi ikke har sett maken til. I år er ikke et unntaksår, men hovedregelen, sier Marthinsen.

Arbeiderpartiet foreslår å ta 816 millioner mer i utbytte fra statlige selskaper neste år.