Er det lov å stille kritiske spørsmål, uten å bli stemplet som fremmedfryktig?

Naboer til asylmottaket på Ågotnes utenfor Bergen, som har blitt etablert i rekordfart nylig, er bekymret.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er åpnet asylmottak på CCB-basen i Ågotnes Næringspark (ÅNP) på Ågotnes.

Etter å ha deltatt på folkemøtet mandag, sitter jeg igjen med flere spørsmål enn oppklaringer og svar. Det var et møte preget av hastverk, dårlige forberedelser og intetsigende svar fra panelet. Viktige og for lokalbefolkningen alvorlige spørsmål ble enten ikke besvart eller i flere tilfeller nesten litt latterliggjort.

Flere ønsket å hjelpe asylantene med ting som kirkebesøk, turer, norskopplæring, trening og andre fritidsaktiviteter. Det var imidlertid andre forhold som ikke ble belyst, men som likevel burde ha vært det.

Hva har skjedd mellom Fjell kommune og CCB og Ågotnes Næringspark? Ordføreren har uttrykt overraskelse over å ha blitt kontaktet av Utlendingsdirektoratet (UDI) lørdag i forrige uke, samtidig som daglig leder i Ågotnes Næringspark, Cristian Valdes Carter sier de ble kontaktet av kommunen for innlosjering av asylanter.

Det var divergerende informasjon fra lege og UDI om asylantene er undersøkt eller vaksinert for tuberkulose.

Forsamlingen fikk flåsete svar på om mennene i mottaket var eller kom til å bli orientert om norske verdier og kvinnesyn. Etter protest på manglende svar svarte omsider en representant fra mottaksselskapet Lopex at de ikke var forpliktet til å gi slik informasjon, men at de trolig kom til å gjøre det likevel. Er dette godt nok?

Det kom tydelig frem at UDI ikke har noe kjennskap til asylantenes fortid. Er det lykkejegere som har hatt opphold i Russland, reelle forfulgte asylsøkere eller en god blanding? Hvordan er kjønnsfordelingen ved mottaket? Hvor mange er det plass til og hvor mange ønsker de å innlosjere ved mottaket? Kan det være kriminelle blant disse? Bør vi være redde for barn som ferdes alene på skoleveien? Hvilke forebyggende tiltak settes inn direkte for å undersøke asylantene, samt forebygge uønskede hendelser?

Til disse spørsmålene svarte UDI at statistisk er det lite kriminalitet blant asylanter på mottak. Kanskje har han rett, selv om han ikke viste til hvor statistikken kommer fra eller hvor den kan leses.

UDI bekreftet også at fra slike åpne mottak må det først utøves kriminelle handlinger før tiltak av noen som helst karakter blir satt inn. Ikke særlig tilfredsstillende om handlinger er mot barn, kvinner eller for den saks skyld er av voldelig karakter.

Det er tydelig at veien blir til underveis og at det som skjer vil skje og ingen kan derfor føle seg trygg før det beviselig over tid synes å være trygt for befolkning i området. Er det traumatiserte menn blant asylantene som kan være til fare for seg selv eller andre får vi i så fall svar på når det oppstår konkrete hendelser, noen forholdsregler blir ikke iverksatt i et åpent mottak.

Tilretteleggingen fra CCB, ÅNP, Lopex og Fjell kommune er beundringsverdig, ifølge UDI. Det er de samme tre aktørene som har vesentlige økonomiske interesser i etableringen. Det er ikke like beundringsverdig sett fra flere av de industrietablerte naboene i området, i likhet med mange av innbyggerne i området.

Jeg våger å påstå at det ikke er gitt informasjon av vesentlig karakter overhodet og ber de ansvarlige komme oss i møte med konkrete svar.

Vi ser at det som nå har skjedd bare er en begynnelse og i skrivende stund er dette bekreftet gjennom ytterligere innkvarteringer som besluttet. Vi venter i spenning på beslutning om permanent akuttmottak på Ågotnes.

Det er to potensielt meget alvorlige konsekvenser av unnlatelse og feilinformasjon, som kan ha en rekkevidde som spesielt CCB, ÅNP og Fjell kommune ikke har forutsett. Det ene er at deler av industrien i området ser seg om etter nye lokaliteter og bidrar til ytterligere svekkelse av Ågotnes som et foretrukket industriområde for etablerte og fremtidige etablering av selskaper. Det andre er at folk som bor i området blir såpass bekymret at de velger å flytte.

Hva blir det neste utspillet fra industrien og nabokommunene? Kan det være brakkeriggene som står ledige på Kollsnes? Den voldsomme sikkerheten rundt industrianleggene synes å forsvinne i kampen for inkvartering av asylantene. Ved innkjørselen til CCB står det forbudsskilt mot fotografering, nå har sannsynligvis halve Syria og Afghanistan de flotteste bilder fra basen.

Er det lov å stille kritiske spørsmål til dette, uten å bli stemplet som fremmedfryktig? Er det noen som har til hensikt å ta til vett?

Innlegget er tidligere publisert i Bergens Tidende.

CCB (Coast Center Base) er lokalisert på Ågotnes i Fjell kommune, vel 20 minutter fra Bergen sentrum. Det er hovedbase for forsyningsaktivitetene til en rekke av de største petroleumsfeltene i Nordsjøen som Statfjord, Gullfaks m.m.

Ågotnes Næringspark eier en brakkeby utenfor basen som de i all hast har leid ut til UDI som midlertidig asylmottak. Natt til mandag 2. november ankom de første 178 flyktningene, hovedsaklig med fly fra Kirkenes.

Brakkebyen har 352 rom og var inntil nylig brukt av gjestearbeidere i oljebransjen. Det er planer om å gjøre anlegget til et permanent mottak, ifølge Bergensavisen.