ANKER VIDERE: Forsvarer Benedict de Vibe slår fast at lagmannsretten og tingretten ser vidt forskjellig på saken, og vil anke den til Høyesterett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
ANKER VIDERE: Forsvarer Benedict de Vibe slår fast at lagmannsretten og tingretten ser vidt forskjellig på saken, og vil anke den til Høyesterett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kvinne (55) mishandlet mann i 20 år:
Brukte kniv og slo med jernstang

Tingretten ga strafferabatt på grunn av utroskap, men lagmannsretten mener mannen levde i et volds- og skrekkregime og dømte kvinnen til 3,5 års fengsel. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinnen ble først dømt til 70 dagers fengsel i Oslo tingrett. Politiet anket, og dommen ble i lagmannsretten satt til tre og et halvt års fengsel. Ett år av straffen ble gjort betinget.

Volden mot mannen inkluderer blant annet knivbruk, slag mot mannens hode og kropp med jernstang, slag mot mannens hode under bilkjøring, rasering av partenes felles bolig, frihetsberøvelse og kontroll av mannens telefon og e-post.

Voldsutøvelsen pågikk i løpet av 20 års samliv.

– Oppsiktsvekkende lav straff

Også barna ble utsatt for vold, men ikke like mye som mannen til den tiltalte. Han er far og stefar til barna, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding. For to av totalt fem barn i familien ble forholdet funnet å være foreldet.

I Oslo tingrett ble kvinnen dømt for familievold, men ikke for en grov overtredelse slik tiltalen var utformet. Hun ble likevel funnet skyldig i flere tilfeller av alvorlig vold mot mannen, psykisk vold mot alle fem barna og trakassering av mannens venninne. 

Tingrettsdommen på 70 dagers fengsel, hvorav halvparten ble gjort betinget, beskriver politiadvokat Benedicte Malling som oppsiktsvekkende lav straff. 

Strafferabatt etter utroskap

Den ble begrunnet med at mannen selv hadde fremprovosert volden han ble utsatt for, blant annet ved å ha vært utro. Retten mente også at mannen fritt kunne valgt å forlate ektefellen dersom han hadde ønsket det, til tross for at to rettsoppnevnte sakkyndige underbygget det motsatte. 

– Tingretten har ikke sett hen til de psykologiske mekanismer som inntrer når mennesker blir utsatt for vold, sier Malling til TV 2.

Politiet anket saken inn for Borgarting lagmannsrett, som ikke kunne se noen formildende omstendigheter.

Lagmannsretten konkluderte derimot med at mannen hadde levd i «et regime preget av kontinuerlig redsel for nye fysiske og psykiske krenkelser, og at han som følge av dette ble handlingslammet og ute av stand til å bryte ut av forholdet».

– Med andre ord, samme voldsspiral som fra tilsvarende mishandlingssaker der fornærmede er en kvinne, sier politiadvokat Malling.

Juristen sier dommen i klartekst viser at også kvinner er i stand til å utøve grov og systematisk vold, og at utroskap i en slik sammenheng ikke kan tillegges betydning.

– Dommen er en viktig påminner til hjelpeapparat, politi og rettsvesen om at saker der menn er utsatt for vold fra nærstående ikke må bagatelliseres, sier hun.

Anker til Høyesterett

Forsvarer for den 55 år gamle kvinnen, Benedict de Vibe, sier saken vil bli anket enda høyere opp i rettssystemet. 

– Dommen vil bli anket til Høyesterett. Vi anker på straffeutmålingen, sier han til TV 2. 

Han påpeker at tingretten og lagmannsretten har sett svært forskjellig på bevisene og forklaringene fra partene i saken. 

– Lagmannsretten har ikke trodd på min klient i det hele tatt. Tingretten fant ikke forholdene bevist utover en hver rimelig tvil. Lagmannsretten har ikke vurdert eller tatt i betraktning momentet som tingretten syntes var viktig, sier de Vibe.

– Hoppet bukk over viktige momenter

– Du tenker på utroskapen? 

– Ikke bare utroskapen, men også spillet rundt utroskapen og hva man skulle gjøre med den. Lagmannsretten har hoppet bukk over det og ikke gjort noe med det, sier han.

– Hva hadde din klient å si til dommen i lagmannsretten?

– Hun er sjokkert over ikke å ha blitt trodd på noe av det som er fremført, sier de Vibe.

Strafferabatt vakte reaksjoner

Forrige uke fikk en 18-åring i Kristiansand tingrett strafferabatt etter å ha slått, sparket og spyttet på sin gravide kjæreste.

Retten mente han handlet i «berettiget harme» etter å ha fått vite at kjæresten hadde vært sammen med en annen mann, meldte NRK i forrige uke.

Dommen vakte sterke reaksjoner.