Bygd på 40 personer kan få 550 asylsøkere

Innbyggerne i den lille bygda Bolkesjø i Telemark fortviler og føler seg overkjørt. 

To mil fra Notodden, ved foten av Blefjell i Telemark ligger den lille bygda Bolkesjø med sine 40 fastboende.

Nedlagte Bolkesjø hotell kan bli asylmottak for 400 flyktninger. UDI er i forhandlinger med hotelleierne. FOTO: GORAN JORGANOVICH / TV 2
Nedlagte Bolkesjø hotell kan bli asylmottak for 400 flyktninger. UDI er i forhandlinger med hotelleierne. FOTO: GORAN JORGANOVICH / TV 2

– Det er to mil til nærmeste butikk og skole og ikke bussforbindelse, forteller innbygger Ellen-Mari Bolkesjø Brandt.

550 flyktninger

Bolkesjø har to hoteller, det ene er gjort om til et akuttmottak med 150 flyktninger. Og nå kan det bli enda et asylmottak på bygdas gamle konferansehotell. Det får lokalbefolkningen til å reagere.

– Vi har akseptert de 150 som har kommet hit og gjort vårt beste for at de og vi skal ha det godt. Men vi kan ikke akseptere 400 til rett i fanget på oss når vi er 40 stykker, det tror jeg alle skjønner, sier Bolkesjø Brandt.

Frykter for sikkerheten

For lokalbefolkningen mener de har vært rause. Men hvis det blir et mottak til vil det blir 14 asylsøkere per innbygger, det skremmer befolkningen.

– Det er jo utryggheten knyttet til det at det er så mange.  De kommer fra flere kulturer  og land og mange har med seg traumer så det er en viss risiko for at det skal skje noe. Det viktigste for oss er å kunne vite at ungene kommer seg trygt på skolen og tilbake, sier Johanne Haugan som har barn i bygda,

– Kommer dere til å flytte hvis det blir to mottak her?

– Det må vi vurdere, for sikkerheten til ungene våre er det viktigste sier Haugan.

–Men alle må jo bidra i denne katastrofen, også dere?

Innbyggere i Bolkesjø føler seg overkjørt av myndighetene. FOTO: GORAN JORGANOVICH / TV 2
Innbyggere i Bolkesjø føler seg overkjørt av myndighetene. FOTO: GORAN JORGANOVICH / TV 2

– Ja men jeg føler Bolkesjø har bidratt, vi har tatt vår del i denne krisen, sier Roar Aas og får støtte av sambygding Anne Rokne Bolkesjø.

– Det går en grense på de 150 flyktningene som er her på hva bygda vår klarer, mener hun.

Tatt sin del av ansvaret

Notodden kommune som allerede har to akuttmottak og et tredje på vei i sentrum av byen synes at de har tatt sin del.

– Nå mener jeg at Notodden kommune har bidratt med det vi kan gjøre. Så må man se på andre kommuner som kan bidra mer, sier ordfører Gry Fuglestveit Bløchlinger fra Ap.

Det er UDI som bestemmer hvor asylmottak skal ligge og de forhandler med hotelleieren på Bolkesjø. Til TV2 sier regiondirektør Eirik Eide: 

– Vi har forståelse for at det kommer reaksjoner lokalmiljøet, men det er for tidlig å si om Bolkesjø hotell vil bli aktuelt som transittmottak. Dette er et av flere steder som er under vurdering, og vi må heller få komme tilbake til dette når vi har fått gjort en grundigere vurdering av om Bolkesjø hotell egner seg som transittmottak.

Advarer mot stor flyktningstrøm

Flyktningestrømmen vil koste Norge 9,5 milliarder kroner ekstra. Regjeringen vil betale regningen ved å ta 4,2 milliarder ekstra fra bistandsbudsjettet.

I tillegg skal 1,2 milliarder kroner hentes fra Oljefondet. Innsparinger i utgifter og investeringen utgjør 2,3 milliarder, mens 1,8 milliarder finansieres gjennom mindre skattelette enn planlagt. 

Regjeringen advarer mot at asylstrømmen kan bli svært stor til neste år. 

For mange for bygda

Befolkningen på Bolkesjø er redd for at bygda ikke vil takle en massiv økning i innbyggertall.

– Kommer det 400 til så blir det for mange for den lille bygda, sier Roar Aas.

– Det er ikke noe tilbud her og tar to timer å gå til Notodden, her er det ingenting å finne på for de som kommer, sier Ellen-Mari Bolkesjø Brandt.