Pressens Faglige Utvalg uttaler at TV 2 har opptrådt kritikkverdig jf. Vær varsom-plakatens paragraf 2.6 i sak nr. 245/15 (les uttalelsen under). FOTO: PFU
Pressens Faglige Utvalg uttaler at TV 2 har opptrådt kritikkverdig jf. Vær varsom-plakatens paragraf 2.6 i sak nr. 245/15 (les uttalelsen under). FOTO: PFU

PFU om tippetips: TV 2 har opptrådt kritikkverdig

TV 2 har ifølge Pressens Faglige Utvalg opptrådt kritikkverdig i PFU-SAK NR. 245/15, jf. Vær Varsom-plakatens paragraf 2.6 – oppslaget hadde tittelen «Sjekk Rekdals tirsdagskupong».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Publiseringen denne saken relaterer seg til, inngikk i Pressens Faglige Utvalgs sak 242/15 – du kan lese PFUs uttalelse her.

Det er her snakk om TV 2s Sport og spill-sider som du kan gå til her. De kan også ses på TV 2 Sportens nettsider som du kan besøke her.

Presselappen til Pressens Faglige Utvalg. FOTO: PRESSE.NO /
Presselappen til Pressens Faglige Utvalg. FOTO: PRESSE.NO /

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen er rettet mot en publisering på TV 2s nettportal «Sport og Spill» som omtalte oddstips fra Kjetil Rekdal. Det ble lenket til publiseringen via fronten til tv2.nos underside for sport.

Klager er en leser som viser til Vær Varsom-plakatens (VVPs) punkt 2.6 om krav til tydelig skille mellom journalistikk og reklame, også ved lenking. Ifølge klager gikk det ikke tydelig frem av TV 2s fronthenvisning at lenken ledet bort fra journalistisk område og over til et kommersielt samarbeid. Videre oppfatter klager at selve publiseringen, samt annonser i fronthenvisningen og oppslaget, var for dårlig merket som kommersielt stoff, jf. VVPs 2.8 om skjult reklame. I tillegg mener klager at TV 2 burde opplyse leserne om hva det aktuelle kommersielle samarbeidet konkret besto i, jf. VVPs 2.3 om åpenhet om forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

TV 2 har foretatt tydeliggjørende grep på nett etter å ha mottatt PFU-klagen, men deler ikke klagers syn. Redaksjonen mener at fronthenvisningen, selve publiseringen og annonser var tilstrekkelig merket. TV 2 kan heller ikke se at redaksjonen, jf. VVPs 2.3, er forpliktet til å opplyse om at det kommersielle samarbeidet med Norsk Tipping innebærer kommisjon når noen klikker seg inn og spiller via annonser på tv2.no. Dette fordi det ikke foreligger noe journalistisk innhold publikum kunne ha fått en endret oppfatning av. TV 2 understreker at vedkommende som skrev publiseringen, ikke er en del av TV 2s sportsredaksjon.

Pressens Faglige Utvalg merker seg at TV 2 har tydeliggjort merkingen på de aktuelle nettsidene etter at redaksjonen ble kjent med klagen. I tråd med vanlig praksis må PFU imidlertid også vurdere den påklagede publiseringen slik den først forelå.

Utvalget mener at de opprinnelige digitale oddskupongene fremsto som kommersielle elementer både på front og i selve oppslaget. Likevel ser PFU at den tydeliggjøringen TV 2 har gjort, ved å merke kupongene med «annonse», er et godt tiltak for å gjøre det åpenbart for leseren at dette er kommersielt innhold, jf. VVP 2.6.

At faste lesere av Sport og Spill har en velutviklet evne til å sondre mellom journalistisk og kommersielt stoff, ser ikke PFU bort fra. Utvalget vil likevel advare mot å legge slike premisser til grunn for presentasjon av innhold. Og at den første fremstillingen på fronten skal ha gjort det nødvendige skillet mellom journalistikk og kommersielt innhold åpenbart for publikum, har utvalget vondt for å se. Med de grep TV 2 har gjort etter at denne klagen ble inngitt, anser PFU at tilsvarende fronthenvisninger nå er presseetisk akseptable. Men den opprinnelige lenkingen var etter utvalgets syn kritikkverdig.

Hva angår selve oppslaget en kunne klikke seg inn til via fronthenvisningen, kan ikke PFU se at TV 2, jf. VVPs punkt 2.3 om åpenhet om bakenforliggende forhold, var presseetisk forpliktet til å opplyse om provisjonsordningen med Norsk Tipping, da publiseringen i sin helhet er kommersiell. Problemet, slik utvalget ser det, er at den påklagede teksten lett kunne forveksles med en journalistisk artikkel, samtidig som merknaden om kommersielt samarbeid var lite utfyllende. Tippetips er noe medier også har i journalistisk form. Det er betegnende at klagers argumentasjon innledningsvis la til grunn at teksten faktisk var journalistikk. VVPs punkt 2.6 ber redaksjoner om å avvise kommersielt innhold som kan forveksles med journalistikk. Derfor mener utvalget at det burde ha vært klarere fremstilt at informasjonen om kampene som Rekdal anbefalte å tippe på, hadde sitt utspring fra Norsk Tipping, og ikke redaksjonen selv. TV 2 har gjort noen justeringer i ettertid for å markere at publiseringen i sin helhet er kommersiell, men PFU kan ikke se at justeringene rydder unna den nevnte uklarheten. I tillegg mener utvalget at merkingen som opplyser om det kommersielle samarbeidet, er lite fremtredende og ikke gjør den kommersielle tilknytningen åpenbar for publikum.

Utvalget finner at TV 2 har opptrådt kritikkverdig.

Publiseringen denne saken relaterer seg til, inngikk i Pressens Faglige Utvalgs sak 242/15 – du kan lese PFUs uttalelse her.