Joakim finner seg ikke i Oslos nye eiendomsskatt

OSLO (TV 2): Tirsdag troppet advokat Joakim Stensland personlig opp på Oslo rådhus med et varsel om søksmål i hånden.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Advokaten er på vei inn i Oslo rådhus.

– Nå skal jeg inn å levere et varsel om søksmål i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i 2016, sier Stensland.

Han bor i Oslo og har et hus som vil få eiendomsskatt med byrådets forslag om eiendomsskatt.

Vil ha saken for retten

I det nye byrådets erklæring står det: «Fra 2016 skal det innføres eiendomsskatt på boliger i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner. Det første året er satsen på 2 promille, resten av perioden vil den være på 3 promille.».

Nå vil Stensland ha saken om eiendomsskatt for retten.

– Jeg mener at bunnfradraget på fire millioner gir så mange boliger fritak for denne skatten at det er lovstridig. Loven er klar på at alle boliger skal omfattes av denne skatten, mener han.

Stensland har levert et varsel til Oslo kommune, og etter 14 dager vil han vurdere å ta ut en stevning.

– Jeg mener loven er klar og ikke gir anledning til fordelingspolitiske hensyn og det er viktig å si fra når noe er feil, sier han til TV 2.

– Jeg vil ha denne saken prøvd av domstolene, her må vi gå hele veien. Jeg tror jeg har rett, sier Stensland.

Bunnfradraget

Med et nytt rød-grønt byråd kommer også en ny skatt i Oslo, eiendomsskatten. Den beregnes ut ifra boligens ligningsverdi.

Før skatten beregnes skal ett bunnfradrag trekkes fra. Bunnfradraget er på fire millioner kroner.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) lovet i valgkampen at bare to av ti husstander i Oslo skal betale eiendomsskatt.

Ser frem til en rettssak

Lederen av Advokatforeningens skattelovutvalg, Bettina Banoun, ser frem til en mulig rettssak om eiendomsskatten.

Hun tror flere kommer til å saksøke Oslo kommune i denne saken, men neppe før skatten er innført.

– Jeg tror det er riktig at domstolen skal trekke opp grensen for hvor store bunnfradrag man kan ha. Om man kan ha bunnfradrag som i realiteten er fritaksgrunn for store deler av eiendommene, sier Banoun.

Hun mener det er mulig å vinne fram i en slik sak, fordi bunnfradraget kan virke diskriminerende. Mange norske kommuner har eiendomsskatt, men ingen har samme modell som Oslo har valgt.

Mål om eiendomsskatt i 2016

Ingen representanter for byrådet vil stille til intervju, men i en skriftlig kommentar sier finansbyråd Robert Steen at Byrådet har som mål å innføre eiendomsskatt for bolig i 2016.

Arbeidet ble satt i gang i forrige uke i forbindelse med et nytt flertall i Oslo. Steen sier videre at et eventuelt søksmål mot kommunen i forbindelse med innføringen av eiendomsskatt skal de ta stilling til på en ryddig og ordentlig måte, når det eventuelt foreligger.

Flere kan få eiendomsskatt 

Advokat Joakim Stensland ønsker ikke eindomsskatt, men om han skulle vinne fram i et søksmål kan fasiten bli at flere får eiendomsskatt.

– Nei, et utfall kan være at bunnfradraget må settes lavere og da kan flere eiendommer rammes. Sånn sett kan det være en kortvarig seier, men da er spørsmålet om det er politisk stemning for å gi alle borgerne i Oslo eiendomsskatt, eller i hvert fall over 50 prosent, sier Banoun.