Dette synet møtte kontrollørene til Statens vegvesen da de stoppet vogntoget. Det endte med en klekkelig bot til sjåføren, som også mistet førerretten i Norge for fem år framover. Foto: Statens vegvesen.
Dette synet møtte kontrollørene til Statens vegvesen da de stoppet vogntoget. Det endte med en klekkelig bot til sjåføren, som også mistet førerretten i Norge for fem år framover. Foto: Statens vegvesen.

Se hva Statens vegvesen stoppet på Svinesund

– Skremmende farlig, er deres dom. 

Det startet med et tips fra det svenske tollvesenet. Da kontrollørene til Statens vegvesen vinket inn vogntoget på grenseovergangen mellom Norge og Sverige på Svinesund, ble de møtt av et skikkelig skrekksyn.

Hengeren var fullstappet med skrot som var svært dårlig sikret. I tillegg var det en rekke feil og mangler på ekvipasjen.

– Skremmende farlig ombygd kjøretøy stoppet på E6 Svinesund. Fullastet av usikret skrot. Mange tekniske feil, skrev Vegvesenet selv på Twitter.

Fratatt førerretten

Saken ble først omtalt på nettstedet Anlegg & Transport. De skriver også at hengeren var begjært avskiltet i 2010. Den hadde nesten ikke bremser. Trekkvognen hadde blanke dekk og den tyrkiske sjåføren manglet både sjåførkort og førerattest. 

Etter kontrollen ble vedkommende fratatt førerretten i Norge i fem år, han fikk også en bot på 20.000 kroner.

Statens vegvesen mener dette i praksis er snikeksport av søppel. Lasten inneholdt flere gjenstander hvor det er miljøkrav til eksport. 

Russisk vogntog kjørte rett forbi kontrollen - så fant Vegvesenet dette ...

Ikke klart å bråstoppe

Etter svært mange skrekkhistorier med vogntog på norske veier, har Statens vegvesen trappet opp sin kontrollaktivitet. Det gjelder blant annet også kontrollen på grenseovergangene. Et prioritert område her, er å stoppe vogntog som er for dårlig skodd og hindre at disse kjører inn i Norge. For dårlige bremser er også et kjent problem hos kontrollørene.

Vogntoget som ble stoppet på Svinesund var i så dårlig forfatning at det ifølge Jon-Reidar Westby i Statens vegvesen ikke ville klart å bråstoppe, hvis det hadde vært nødvendig. 

– Lasten kunne ha forskjøvet seg ved vanlig kjøring på vei. Han kunne ikke foreta skarpe svinger, fordi  konstruksjonen med tilhengerkoblingen satt for nært tilhengeren. Ved for skarpe svinger ville tilhengeren ha buttet inn i trekkvogna. Lastesikringen var under enhver kritikk, sier Westby til NRK Østfold.

Her kan du se noen av skrekkbildene fra Statens vegvesens kontrollører