AMBISIØST: Ski kommune bestemte at veisalting skulle fases ut, men det viste seg ikke å være så enkelt. FOTO: LARS BARTH-HEYERDAHL / TV 2
AMBISIØST: Ski kommune bestemte at veisalting skulle fases ut, men det viste seg ikke å være så enkelt. FOTO: LARS BARTH-HEYERDAHL / TV 2

Slik gikk det da Ski skulle kvitte seg med veisaltet

I 2011 bestemte Ski kommune at de skulle slutte med veisalt innen 2015.

I det enstemmige kommunestyrevedtaket påpekes alle ulempene knyttet til bruk av salt. «Ski kommune er kjent med at veisalting kan gi miljøskader, dårligere vannkvalitet, bidra til økt rustangrep, økt korrosjon på jern- betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier, og flere andre uheldige følgeskader», heter det i vedtaket. Innen 2015 skulle saltet i Akershus-kommunen vær