Kolibri Medical ved kreftlege Dagfinn Øgreid tilbyr kreftpasienter å prøve den revolusjonerende immunterapi-behandlingen. FOTO: KOLIBRI MEDICAL
Kolibri Medical ved kreftlege Dagfinn Øgreid tilbyr kreftpasienter å prøve den revolusjonerende immunterapi-behandlingen. FOTO: KOLIBRI MEDICAL

Tilbyr prøveperiode med revolusjonerende kreftmedisin

For en pris fra 100.000 kroner kan kreftpasienter nå få prøvd ut om de responderer på immunterapi.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foreløpig nektes de offentlige sykehusene i Norge å ta i bruk de nyeste medikamentene innen den revolusjonerende nye kreftbehandlingen immunterapi.

Men det betyr ikke at norske kreftpasienter ikke kan ta behandlingen i bruk.

Hos de private foretakene Aleris i Oslo og Kolibri Medical i Sandnes kan en kjøpe kreftbehandlingen, og pasientene strømmer på.

– Vi utførte vår første behandling i begynnelsen av september og har per dags dato fire pasienter som får immunterapi hos oss. Noen av våre pasienter hadde til dels sterke morfinkrevende smerter og ble smertefrie få dager etter første behandling. Det er et sikkert tegn på respons. Det er helt fascinerende, sier Dagfinn Øgreid, professor/spesialist i onkologi og kreftlege ved Kolibri Medical til TV 2.

Den privateide klinikken tilbyr blant annet behandling med virkestoffet Nivolumab, et medikament svært mange kreftpasienter responderer på i forhold til tradisjonell cellegift.

Prøveperiode fra 100.000 kroner

Selv om det er dyrt, og alt er relativt, trenger det ikke koste millionbeløp for kreftpasienter som ønsker å prøve immunterapi for å se om kroppen responderer positivt på behandlingen.

– Det koster fra 100.000 til 200.000 kroner, avhengig av vekt, å få sjekket om en kreftpasient responderer på medikamentet Nivolumab hos oss. Da får en fire behandlinger i løpet av to måneder før det så blir tatt CT og prøver for å dokumentere en eventuell respons. Deretter vurderer vi om pasienten bør fortsette behandlingen eller ikke, sier Øgreid.

Han forteller at ingen av deres pasienter så langt har opplevd bivirkninger, men at det er for kort tid til å fastslå om det vil vedvare.

– Jeg har vært kreftlege i 20 år og immunterapi gir oppsiktsvekkende resultater, men det er ikke så uventet i forhold til de forskningsdata som foreligger, sier Øgreid.

Kreftsvulstene forsvant hos Jan Erik

Det var i mai i år verden virkelig ble gjort oppmerksom på hvilken revolusjon disse medikamentene utgjorde innen kreftbehandling. Resultater av studier gjort for nær 1000 pasienter som hadde prøvd en kombinasjon av to immunterapi-medikamenter viste at kreften sluttet å utvikle seg for rundt seks av ti, mens kreftsvulstene forsvant helt for én av ti.

TV 2 har tidligere fortalt om norske Jan Erik Lien som deltok i utprøvingen. Han hadde føflekkreft med spredning, opplevde at kreftsvulstene krympet etter to måneders behandling og til slutt var han kreftfri. Alle svulstene var borte og det stod kun arr igjen.

– Tall vi tidligere kunne drømme om

Foreløpig er denne «super-kombinasjonen» kun godkjent i USA, men vil trolig bli godkjent i Europa i løpet av kort tid. Men også for behandling med Nivolumab alene er forskningstallene svært gode.

– Det er 73 prosent totaloverlevelse etter ett år hos tidligere ubehandlede pasienter, mens det er 41 prosent totaloverlevelse etter tre år hos tidligere behandlede pasienter. Dette er tall vi tidligere bare kunne drømme om, sier Øgreid.

Per dags dato er det føflekkreft- og lungekreft som er de godkjente indikasjonene, men det er til vurdering for en lang rekke andre krefttyper og mye tyder på at immunterapi kan virke på alle typer kreft.

– Spørsmål om økonomi

Også hos Aleris i Oslo kan kreftpasienter kjøpe en prøveperiode for å se om de responderer på immunterapi.

– Foreløpig sier vi at vi gir fire behandlinger, altså to måneders behandling, og at vi da legger opp til responsvurdering. Ideelt sett skulle jeg gjerne gjort responsevaluering etter seks behandlinger, men det er også et spørsmål om økonomi, om hvor mange kurer man skal gi til dem som ikke har effekt. Sikkert kan man ikke si hva det endelige resultatet blir etter to måneders behandling, men det kan gi oss en pekepinn, sier Marius Normann, fagansvarlig onkolog hos Aleris Helse til TV 2.

Hvis man er så heldig at medisinen virker vil man etter dagens anbefalinger fortsette å bruke den så lenge den har effekt. På sikt vil dette kunne generere store kostnader, derfor presser nå blant annet Kreftforeningen på for at behandlingen skal bli godkjent for det offentlige helsevesenet i Norge.

Kreftpasienter som ønsker å få vurdert om de kan starte behandling med immunterapi på private klinikker i Norge må ta kontakt med sin behandlende sykehuslege.

Norge nei, Danmark ja

I Norge er det Beslutningsforum for nye metoder som bestemmer om et nytt legemiddel skal tas i bruk på offentlige sykehus.

Foreløpig har de sagt nei til å godkjenne de nyeste immunterapi-medikamentene som Nivolumab i Norge, mens for eksempel Danmark allerede har startet med å gi behandlingen gratis til kreftpasienter.

– Det er jo forferdelig at man ikke greier å lage hastegodkjenningsvedtak for god medisin i Norge. Det er uforståelig for oss at Beslutningsforum ofte ender med en konklusjon med å si nei til bruk av disse immunterapi-medikamentene på offentlige sykehus i Norge. Alle andre land har jo en annen konklusjon selv om de begge sitter på samme data, sier Øgreid hos Kolibri Medical.