Å importere bruktbil er ikke alltid noen enkel jobb. Nå lover samferdselsministeren at det skal bli mindre komplisert.
Å importere bruktbil er ikke alltid noen enkel jobb. Nå lover samferdselsministeren at det skal bli mindre komplisert.

Nå skal det bli enklere å importere drømmebilen

Nye regler på gang.

Hva gjør du hvis du er ute etter en spesiell bruktbil som enten er vanskelig å finne her hjemme – eller der prisene framstår som urimelig høye i forhold til det bilene går for i andre land?

Da er løsningen gjerne å begynne å lete i utlandet. Men å bruktimportere drømmebilen er ikke alltid like enkelt. Mange har møtt byråkrati-veggen i denne prosessen. Det lover nå samferdselsministeren å gjøre noe med:

– Det er unødvendig komplisert å få godkjent biler som er bruktimportert fra utlandet. Nå sendes forslag til nye og forenklede regler ut på høring. De foreslåtte endringene skal gjøre det lettere for bilentusiastene å få godkjent drømmebilen, sier Ketil Solvik-Olsen.

Registrert i seks måneder

Vegdirektoratet har sendt på høring en rekke forslag til forenklinger i regelverk for kjøretøy og tilhenger. Endringene innebærer blant annet nye særbestemmelser for godkjenning av bruktimporterte biler som oppfyller kravene for godkjenning i andre EØS-land eller i USA.

Det foreslås blant annet oppmyking av kravene til "originalitet" og tilpasning til europeiske lys-bestemmelser. Tilhenger tilpasset amerikansk bil skal også kunne godkjennes på visse vilkår. Forslaget innebærer at også tyngre kjøretøy og tilhengere blir omfattet av særbestemmelsene. Det foreslås som begrensning at kjøretøyet må ha vært registrert i minimum seks måneder før det kan godkjennes etter særbestemmelsene.

Ford Mustang er en av bilen som har kommet i størst antall til Norge som bruktimport.
Ford Mustang er en av bilen som har kommet i størst antall til Norge som bruktimport.

– Er det egentlig smart å bruktimportere bil?

Panser-problemer

– Mange har opplevd dagens ordninger som unødvendig restriktive og byråkratiske. I dag tolkes regelen som om kjøretøyet nærmest må være fabrikkny for å anses som original. Enkelte har opplevd at gammel bil med nytt panser har vært forklaring på at bruktimportert bil er nektet registrering. Vi tar nå grep for å gjøre dette enklere, sier samferdselsministeren, i en pressemelding.

I tillegg foreslås det nye bestemmelser for nedvekting av personbiler fra over 3500 kilo til under 3500 kilo.

– Mange har opplevd en slik prosess som urimelig komplisert. Nå forenkler vi dette. Dette er foreslått med særlig med tanke på amerikanske personbiler som i utgangspunktet hadde vekt under 3500 kilo fra fabrikken, sier Solvik-Olsen.

Dette har vært en vinner på bruktimport

– Svært fornøyd

– Nå ser vi resultatene av et lengre arbeid som vi igangsatte tidlig etter regjeringsskiftet i 2013. Dette handler om kjøretøytekniske spørsmål, og mye av dette har vært kompliserte saker som involverer internasjonalt regelverk, og hvor landene har en felles interesse i å opprettholde forutsigbare og harmoniserte regler. Sammen med Vegdirektoratet har vi funnet handlingsrom til å lage bedre norske løsninger enn det vi har i dag. Planen er å få endringer på plass fra årsskiftet eller tidlig 2016, sier Solvik-Olsen.

– Jeg er svært fornøyd med at disse sakene nå kommer på høring. De foreslåtte endringene skal gjøre hverdagen enklere for både bilentusiaster og næringsliv som ønsker litt spesielle biler.

LES OGSÅ: Du kan spare mye på å importere drømmebilen

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen vil gjøre det enklere for de som vil importere bil fra utlandet.
Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen vil gjøre det enklere for de som vil importere bil fra utlandet.

Importere veteranbil? Slik gjør du det.