Funn av flaggermusrabies på hytte i Valdres

Det er funnet en vannflaggermus som er smittet av rabies ved en hytte i Vestre Slidre i Valdres. 

Ifølge NRK ble funnet bekreftet av Mattilsynet tirsdag. Sykdommen rabies er funnet på en død vannflaggermus i Valdres. Funnet ble gjort ved en hyttevegg i Vestre Slidre. - Vi har fått bekreftet av Veterinærinstituttet den formen for rabies som finnes hos flaggermus. Det ble funnet en død flaggermus på en hyttevegg i Vestre Slid