Funn av flaggermusrabies på hytte i Valdres

Det er funnet en vannflaggermus som er smittet av rabies ved en hytte i Vestre Slidre i Valdres. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge NRK ble funnet bekreftet av Mattilsynet tirsdag. 

Sykdommen rabies er funnet på en død vannflaggermus i Valdres. Funnet ble gjort ved en hyttevegg i Vestre Slidre. 

– Vi har fått bekreftet av Veterinærinstituttet den formen for rabies som finnes hos flaggermus. Det ble funnet en død flaggermus på en hyttevegg i Vestre Slidre i Valdres, og den hadde rabies, sier Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet til TV 2.

Den aktuelle rabiestypen er ikke tidligere påvist i Norge.

– Vi har vært et rabies-fritt land hittil, og dette er aller første gang rabies blir påvist på fastlandet Norge, sier Baalsrud. 

Ifølge Mattilsynet er det svært liten risiko for at mennesker skal bli smittet, men tilsynet anbefaler likevel at man ikke tar på syke eller døde flaggermus.

Ikke ta på flaggermus

Denne varianten skiller seg noe fra den typen som er mest knyttet til spesifikke rovdyr som hund, rev og mårhund. Flaggermusvirusene smitter sjelden til andre dyrearter.

– Rabies smitter primært gjennom bitt eller væskeoverføring i åpne sår eller rifter i huden. Vi anbefaler derfor som før at folk ikke oppsøker eller tar på døde eller syke flaggermus, men i stedet tar kontakt med oss i Mattilsynet, sier Baalsrud.

Mattilsynet mener det er sannsynlig at sykdommen har eksistert en stund i Norge, uten at den er oppdaget.

– Vi vet ikke hvor vannflaggermusen kan ha blitt smittet. Vi tar alltid prøver av døde flaggermus, og vil derfor fortsette med dette for å kartlegge situasjonen. Vi ser på dette som en udramatisk situasjon, sier Baalsrud.

Hun sier Mattilsynet er i kontakt med aktuelle kommuneleger for oppfølging av personene involvert. 

– Det er ingen grunn til å tro at mennesker har fått smitten, sier hun. 

Sjeldent 

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) smittes sjeldent rabies fra flaggermus til menneske. 

– Smitte fra flaggermus til andre pattedyr eller mennesker er uvanlig, og det er bare registrert fire bekreftede tilfeller av human EBL-infeksjon i Europa. Dette var i Ukraina i 1977, Russland i 1985, Finland i 1985 og Skottland i 2002, sier Solveig Jore ved Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.