ENDRINGER: Assisterende generalsekretær i NIF, Øystein Dale, sier Idrettsforbundet vurderer å gå inn på eiersiden i Idrettens Helsesenter.
ENDRINGER: Assisterende generalsekretær i NIF, Øystein Dale, sier Idrettsforbundet vurderer å gå inn på eiersiden i Idrettens Helsesenter.

NIF vil inn på styresiden til Idrettens Helsesenter

Idrettsforbundet tror at deres involvering kan føre til mer rettferdig kvalitetssikring av hvem som får behandle norske idrettsutøvere. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 (Oslo): Den siste uken har TV 2 skrevet flere saker basert på kritikk mot behandlingsordningen til Idrettens Helsesenter. 

En ordning flere kritikere oppfatter som et monopol.

Selskapet som er heleid av Norges Fotballforbund, omsatte for 69 millioner kroner i 2014 og gikk med ni millioner kroner i overskudd. 

– Har ingen problemer med at NFF tjener penger

Potensielt kan ta NFF ta ut utbytte av selskapet, eller forvalte pengene uten at de kommer de andre særforbundene til gode. Flere har stilt spørsmål ved at det er NFF, og ikke NIF som eier selskapet. 

– Norges Fotballforbund har her gått foran, tatt en kraftig investering og løftet et viktig område for alle oss andre. Både særforbund og NIF. Så lenge fotballforbundet reinvesterer overskuddet i nyttige tjenester for fotballspillere og for idretten, så har vi ingen problemer med at NFF tjener penger. Tvert imot, sier assisterende generalsekretær i NIF, Øystein Dale. 

– Har dere en garanti for at de ikke tar ut utbytte til seg selv?

– For det første så har jo vi den garantien at vi velger selv om vi vil benytte Idrettens Helsesenter eller ikke. Det er jo sånn forretning virker. Forøvrig så har vi jo fult innsyn i deres regnskaper, og vi samarbeider tett. Så det opplever jeg ikke som noe stort dilemma, påpeker han. 

Dale sier at Idrettsforbundet ikke har mottatt noen bekymringmeldinger fra andre særforbund. Her kan du se hvilke særforbund som har sluttet seg til ordningen rundt Idrettens Skadetelefon, og Idrettens Helsesenter. 

Søndag svarte Kjetil Siem på spørsmål om det var riktig at NFF skulle styre inntektene fra Idrettens Helsesenter tilbake til seg selv. 

– Vi styrer ikke pengene tilbake oss selv. De pengene som kommer tilbake blir re investert for å forbedre det medisinske tilbudet til alle idrettsutøvere. Selvfølgelig kan vi ta ut utbytte, men nå bygger vi og investerer i idrettssykehus på Ekeberg, forklarte han. 

Vil inn på styresiden

Nå vil Idrettsforbundet likevel involveres i styringen av Idrettens Helsesenter, blant annet for å ha en bedre kontroll på ordningen. Forslaget vil bli tatt opp på Idrettstinget over nyttår. 

– Nå vil vi etterhvert se om det ikke er naturlig at vi også går inn på styresiden, og er med og både kontrollerer og påvirker hvordan dette utvikles, understreker Dale.

–  Burde det ikke vært NIF som fra starten av tok denne risikoen, og opprettet Idrettens Helsesenter?

– Rent realistisk så har Fotballforbundet kunnet gå inn med en helt annen type økonomiske muskler. Vi får offentlige penger, spillemidler, og vi kan ikke være uforsiktige i hvordan vi investerer og satser. Fotballforbundet har her virkelig brukt midler på et viktig området, og vi er blitt tilbudt å være med. Vi er blitt tilbudt å være med både på eiersiden, og på styresiden. Vi vil kunne komme til å vurdere det nå fremover, for nå har vårt engasjement i dette også blitt større etterhvert, svarer han. 

Opprinnelig hadde NIF barnseidrettsforsikringen på vegne av idretten, mens alle særforbundene hadde sine egne lisensordninger. 

Nå har Idrettens Helsesenter utvidet sine tjenester ved at de blant annet har et forsikringskontor som ifølge Dale gir en uavhengig kompetanse,  og NIF har begynt å bruke dette for barneforsikringen og andre fellesforsikringer. 

Dale mener at NIFs involvering kan være med på å sikre kvaliteten på en mer rettferdig måte i fremtiden, enn det kritikerne nå opplever som et monopol som stenger behandlere ute.

– Det vil alltid gå utover konkurransen hvis noen blir dyktigere enn andre, men det vil ikke gå utover oss at vi får gode idrettsmedisinske miljøer. Vi tror ikke at mindre konkurranse vil gå utover kvaliteten. Ikke så lenge de som skal være behandlere er kontrollert. Det er derfor jeg sier at vår plass i styret kan være naturlig å se på i fremtiden, for nettopp å være sikre på at her er det kvalitet og ikke egeninteresse som styrer utviklingen, sier han.

– Hvilken stilling tar dere i NIF til at Espen Rooth sitter som daglig leder i både Idrettens Helsesenter, og samarbeidspartneren Best Helse?

– Vi har fått sikkerhet for at det her ikke er sammenblanding av roller, og at det heller ikke påvirker forretningen. Hvis det skulle dukke opp at det er sammenblanding av roller, så vil vi selvfølgelig være negative til det, påpeker Dale.

Vil ikke behandle klage

Dale bekrefter at NIF har mottatt en klage på ordningen rundt Idrettens Helsesenter, men det virker ikke som om det blir gjort noe med. 

– Vi har mottatt massevis av brev og e-poster fra ulike personer, som av ulike grunner ikke liker ordningen. Kanskje særlig fra personer som berøres forretningsmessig, hevder han. 

– Er de brevene noe dere avfeier, eller er det noe dere tenker å se nærmere på?

– Det er noe vi følger med på, men det ligger ingen saker til behandling i Idrettsstyret. Det er heller ikke behandlet noen saker i vårt medisinsk- etiske råd, så det er i øyeblikket ikke et tema i NIF, sier Dale. 

Saken er også klaget inn til Konkurransetilsynet, der de nå jobber med å sette seg inn i materialet og vurdere om konkurranseloven er brutt eller ikke.