VOND BARNDOM: «Hanne» var bare åtte år da hun husker vold i hjemmet for første gang. I ti år skal hun ha blitt slått hver dag av sin mor. Foto: Privat
VOND BARNDOM: «Hanne» var bare åtte år da hun husker vold i hjemmet for første gang. I ti år skal hun ha blitt slått hver dag av sin mor. Foto: Privat

Barnevernet får kraftig kritikk:
Sørget ikke for å beskytte «Hanne» og søsknene mot mor

Barnevernet fikk hele åtte bekymringsmeldinger, men akuttfjernet først barna ti år etter første melding.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra «Hanne» var åtte til hun rømte hjemmefra da hun var 17 år, skal hun hver dag ha blitt utsatt for grov vold hjemme, først og fremst av sin mor.

– Det var slag, biting, knusing og kloring hele tiden. Da hun bet lagde hun ekle dyrelyder. Hun slo oss med alt hun fikk tak i – lysestaker, glassboller, fjernkontrollen. Og så var det de følelsesmessige krenkelsene i tillegg, sier Hanne.

Moren ble dømt i Follo tingrett, men anket dommen på fem år og seks måneder.

Ankesaken er blitt utsatt to ganger og er nå berammet til januar 2016.

Åtte bekymringsmeldinger på ti år

Volden skal ha startet da Hanne var åtte år, og endte først da hun rømte hjemmefra som 17-åring i 2009. Da måtte hun forlate sine fire søsken i hjemmet.

Først over tre år senere, i mai 2013, fattet barnevernet vedtak om akuttplassering av søsknene hennes.

Fra 2003 ti 2013 fikk barnevernstjenesten i Ski hele åtte bekymringsmeldinger om familiesituasjonen. Likevel mente de det ikke var grunnlag for at barna skulle fjernes fra sin mor.

Nå får barneverntjenesten i Ski kraftig kritikk av Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har gjennomført tilsyn i saken etter klage fra bistandsadvokatene til barna.

Se hele konklusjonen nederst i saken!

Brøt barnevernloven på tre punkter

Fylkesmannen konkluderer med at barnevernet i kommunen ikke har overholdt barnevernlovens krav på tre punkter:

  • om å undersøke barnas omsorgssituasjon godt nok
  • om å sikre barna nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • om å sikre barnas rett til medvirkning

Det siste punktet er også brudd på FNs barnekonvensjon artikkel 12.

I tillegg mener Fylkesmannen at barnevernet i Ski ikke har overholdt forvaltningslovens krav om å behandle saken forsvarlig.

Forbannet på barnevernet

For Hanne er det ufattelig at barnevernet ikke tok affære etter på bakgrunn av de mange varslene.

– Jeg er veldig forbanna over at barnevernet hele tiden har trodd på min mor og ikke på noe tidspunkt har snakket med meg alene. De har jo ikke trodd på meg og ikke hørt på meg, sier Hanne oppgitt.

Dette er et sentralt punkt hvor Fylkesmannen har gitt barnevernet i Ski kraftig kritikk, noe Hanne er glad for.

Føler et dobbelt svik

Samtidig føler hun et dobbelt svik i barndommen, først fra sin egen mor, og deretter fra barnevernet.

– Jeg har mistet barndommen min og er veldig lei meg for det. Den får jeg ikke tilbake. En ting er at moren min har gjort det hun har, men noe annet er at barnevernet ikke var der da jeg og søsknene mine trengte dem, sier Hanne.

Den første bekymringsmeldingen kom i 2003 fra en anonym nabo. I 2010 meldte fastlegen inn bekymring etter at Hanne hadde fortalt om grov vold fra mor. Året etter meldte distriktspsykiatrisk senter (DPS) bekymring på samme grunnlag.

Likevel skulle det gå to år før barnevernet tok affære.

Barnevernet aksepterer og beklager

Først da det åttende varselet kom ble barna hentet fra mor. Barnevernet fattet da et såkalt akuttvedtak og dagen etter at meldingen kom inn hentet de ungene.

– Burde ikke dere ha skjønt lenge før at barna ikke skulle bo i denne familien?

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg har jobbet i barnevernet lenge og ser at barnevernet har vært i sterk utvikling blant annet i hvordan vi kommuniserer med barn. Det er ikke det samme barnevernet i Norge i 2015 som det var i 2003, sier Knut Johnsen, virksomhetsleder for barnevernet i Ski.

– Ett av barna sier hun er svært sint på barnevernet. Forstår du det?

– Barnevernet forstår det og vi har høy aksept på det. Vi beklager dypt at hun har kommet i en situasjon som gjør at sinnet rettes mot oss, men det må vi akseptere. Vi jobber i en sektor som ikke gjør objektive beslutninger, og når vi ser at det er gjort feilvurderinger så må vi være i stand til å ta læring og akseptere kritikken vi får, sier Johnsen.

– Vi tror at saken er tjent med at vi aksepterer og forholder oss til Fylkesmannens konklusjon, sier Johnsen.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere med henvisning til taushetsplikt.

Understreker alvoret i kritikken

Hannes bistandsadvokat understreker at Fylkesmannens kritikk er alvorlig.

– De får mest kritikk for at de ikke har snakket med barna alene. Mor har vært tilstede hele tiden når barnevernet har hatt kontakt med min klient. Vi vet at barn er lojale og at de er redde for sanksjoner, så barnevernet burde snakket med hvert enkelt barn uten mor til stede, påpeker bistandsadvokat Lise Reiersen.

Hun har vanskelig for å forstå hvordan barnevernet har oversett bekymringsmeldingene, særlig fra fastlegen og DPS.

– Barnevernet har hatt kontroller og tilsyn, og fått åtte bekymringsmeldinger. Det er helt oppsiktsvekkende at de ikke har sett en sammenheng mellom alle meldingene, sier Reiersen.

Barnevernet beklaget i retten

PREGET: Hanne er diagnostisert med Posttraumatisk stresslidelse og har voldsomme mareritt flere ganger i uken.  FOTO: JAN MAGNE YTREEIDE HANSSEN / TV 2
PREGET: Hanne er diagnostisert med Posttraumatisk stresslidelse og har voldsomme mareritt flere ganger i uken. FOTO: JAN MAGNE YTREEIDE HANSSEN / TV 2

I dommen fra Follo tingrett fra november i fjor bemerker dommeren at «… utfra det store antallet bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, kan det fremstå som underlig at barnas situasjon ikke ble avdekket tidligere.».

Barnevernets representant som vitnet i saken beklaget også dette i retten, fremkommer det av tingrettsdommen.

Barnevernstjenesten var flere ganger i kontakt med familien, både på hjemmebesøk og i møter.

Ved ett av hjemmebesøkene la de merke til at barna var unormalt lavmælte, mens mor fremsto som høylytt og ivrig. De mente likevel ikke det var grunnlag for tvang og at forholdene hjemme ikke var slik bekymringsmeldingene gikk ut på.

Lever i skjul fra mor

Hanne lever i dag i skjul og frykter for å bli funnet av sin mor.
Hun ønsker ikke å stå fram med sitt riktige navn for å skåne sine søsken.

Mors forsvarer Sajid Iqbal understreker at hans klient ikke erkjenner å ha vært voldelig mot barna sine.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med bistandsadvokaten til de andre barna.