TRUSSEL: Kjetil Nord-Varhaug oppfatter brevet fra IHS sine advokater som en sterk oppfordring til å droppe saken. Foto: TV 2/Torstein Wold
TRUSSEL: Kjetil Nord-Varhaug oppfatter brevet fra IHS sine advokater som en sterk oppfordring til å droppe saken. Foto: TV 2/Torstein Wold

Idrettens Helsesenter truer fagforening med søksmål

Lederen for Privatpraktiserendes Fysioterapeuters Forbund føler de trues til taushet. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Oslo) TV 2: Over flere år har Kjetil Nord-Varhaug og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) jobbet for å belyse det han mener er et monopol fra NFF og Idrettens Helsesenter. 

– Problemet er at IHS, som en eid aktør av Norges Fotballforbund, styrer hele kjeden ved at de også kontrollerer Idrettens Skadetelefon som alle må ringe til for å få behandling. På den måten kan de potensielt strømme så mange pasienter de til vil inn til eget senter, og Idrettens Helsesenter øker sin omsetning på bekostning av andre aktører i Oslo-området spesielt, hevder han. 

TV 2 skrev søndag at denne saken er klaget inn til Konkurransetilsynet, som nå skal vurdere om loven er brutt. 

– Våre advokater har sett på det, og mener at det er konkurranseaspekter som er viktige å se på, sier Nord-Varhaug.

– Trues til taushet

Samtidig har han og PFF blitt møtt med trussel om søksmål fra Idrettens Helsesenter. Der det står det blant annet følgende i brevet fra advokatkontoret Thomassen, som representerer IHS:

"Vår klient vil vurdere politianmeldelse eller privat påtale av straffelovens § 247 og/eller fremsettelse av erstatningskrav og/eller andre rettslige skritt mot PFF og/eller deg som representant for PFF ved fortsatte beskyldninger om lovbrudd som baseres på påstander om faktiske forhold som PFF er kjent med at er uriktige."

I brevet står det at de reagerer på at PFF har tatt kontakt med flere av IHS sine samarbeidspartnere, at de stiller spørsmål ved rollen til daglig leder Espen Rooth, og at Idrettens Helsesenter henviser pasienter til eget senter for egen vinnings skyld. 

Espen Rooth er daglig leder i både Idrettens Helsesenter og samarbeidspartneren Best Helse, som IHS leier lokaler av. Det finnes likevel ingen bevis for at IHS bestiller behandlinger fra samarbeidspartneren Best Helse, og at Rooth dermed får egen vinning ut av sine verv. Det står også skrevet på deres egne hjemmesider

Nord-Varhaug reagerer likevel sterkt på brevet.

– Jeg oppfatter dette brevet fra deres advokater som en veldig sterk hentydning om å droppe saken. Vi leser også at det er uttalelser mot deres samarbeidspartnere, og denne dobbeltrollen til Espen Rooth som de mener er mest problematisk. Derfor har vi også valgt å ikke følge det punktet noe videre, vi syns det er viktig at vi fokuserer på det som er sakens kjerne - nemlig konkurranseaspektet der IHS styrer Idrettens Skadetelefon, som distribuerer pasienter ut.

– Føler du at dere trues til taushet?

– Ja, det føler jeg.

Også leder for Norsk Ortopedisk Forening, Jon Olav Drogset, reagerer på brevet fra IHS sine advokater. 

– Jeg syns det er merkelig at Idrettens Helsesenter angriper en fagorganisasjon (Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund jou.anm) juridisk. Samtidig er det jo ikke så rart når de sitter på en så gullkantet avtale, mener han. 

– Vi må si ifra

Assisterende generalsekretær i NFF og styremedlem i IHS, Kai-Erik Arstad, sier et slikt brev var nødvendig. 

– Vi er nødt til å ta sånne ting veldig alvorlig. Det er ikke sånn at et slikt brev er lett å sende, men når vi opplever at de sprer usannheter om Idrettens Helsesenter så må vi si ifra om det. Vi skal selvfølgelig være åpne for kritikk og innspill, og det tar vi alvorlig. Men vi er veldig avslappet til det Konkurransetilsynet skal i gang med, der føler vi oss veldig trygge, svarer han. 

– Hva er det dere mener er usannheter?

– Jeg kjenner ikke detaljer i de brevene. 

– Føler du at dere truer de til taushet?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere en gang, for det blir nesten usaklig. Absolutt ikke, sier Arstad. 

PFF står uansett fast på at ordningen der Idrettens Helsesenter selv skal bestemme hvor norske idrettsutøvere skal behandles er problematisk. 

– Tidligere hadde man gjerne knyttet leger og fysioterapeuter til klubbene, mens man nå tvinges inn til et sentralt organisert system. Den lokale konkurransen stopper opp, og klinikker får ikke mulighet til å inngå samarbeidsavtaler med klubbene lenger. Det opplever våre medlemmer som en vanskelig konkurransesituasjon. Kvaliteten vil jo naturligvis gå ned. Selv om vi ikke har holdepunkter for å si at den har gjort det, men en naturlig reaksjon på at man ikke har noe konkurranse i et system vil jo bli at kvaliteten blir dårligere på sikt. Det mener vi at kan skje her også, sier Nord-Varhaug. 

Arstad på sin side mener at kvaliteten har steget.

– Vi er veldig stolt av denne ordningen, og vi har opplevd at kvaliteten har høynet seg på dette området Vi får gitt et tilbud til våre utøvere som er vesentlig bedre enn det det var for noen år siden, mener han. 

Her kan du lese informasjonen IHS selv legger ut på sine hjemmesider. 

– Monopolet vil videreføres til hele Norge

Der ligger også kriteriene for hva som kreves for å bli en del av behandlernettverket til Idrettens Helsesenter. Ifølge dem kan hvilken som helst behandler søke seg inn på nettverket så lenge de oppfyller kriteriene. 

Nord-Varhaug oppfatter det likevel ikke på den måten. 

– I praksis så virker det ikke som om alle som vil kan søke seg inn i dette behandlingsnettverket. IHS har jo da et behandlingssenter her i Oslo, så det vil si at i Oslo er det nesten umulig for nye terapeuter å komme inn. Vi har ikke hørt om noen nye som har kommet inn på avtalen de siste årene. Ute i resten av Norge der de ikke har et eget behandlingssenter opplever vi at folk kommer inn, fordi der tvinges jo IHS til å samarbeide, mener han. 

Generalsekretær i NFF, Kjetil Siem, sa til TV 2 søndag at fotballforbundet har planer om å opprette Idrettens Helsesenter flere steder i Norge. Det er det Nord-Varhaug har fryktet. 

– Hvis det gjennomføres vil Idrettens Helsesenter utkonkurrere lokale klinikker på en effektiv måte, og de trenger da ikke lenger å samarbeide med de samarbeidspartnerne de i dag benytter utenfor Oslo-området. Monopolet de har etablert i Oslo vil da videreføres til hele Norge, og det er ikke til det beste for idretten, da all konkurranse forsvinner i markedet. De eneste som vinner på en slik ordning er er NFF selv som sikrer seg store inntekter via sitt heleide datterselskap IHS, hevder han.

Nord-Varhaug er også eier av Apexklinikken, og flere mener han selv har en egen agenda i denne saken siden Apexklinikken ikke er en del av behandlernettverket til Idrettens Helsesenter. 

– Jeg har informert vårt styre om min rolle, og jeg har informert om at Apexklinikken ikke skal ha noe gevinst av en eventuell sak her. Jeg jobber for denne saken for fellesskapet, og jobber også for konkurrerende bedrifter. Vi er ikke lenger en enkeltstående fagforening, men vi står nå samlet med en rekke andre terapiforeninger, klinikker og klinikkkjeder. Så dette er en stor koalisjon som er enige om at vi må få belyst saken, og vi har en felles interesse av at dette blir stoppet. Det er også flere av våre medlemmer innenfor behandlernettverket som har kommet til oss og sagt at henvendelsene om behandling av pasienter har blitt færre sier han, og legger til:

– Hvis Konkurransetilsynet skulle slå fast en gang for alle at det ikke er noe feil med ordningen får vi slå oss til ro med det.