Stortinget har finansert sju prøveboringer nord for den kontroversielle iskanten

Oljedirektoratet har i løpet av september og oktober foretatt prøveboringer ved Svalbard. – Bortkastede penger, raser politiker. 

Boringene utføres av boreskipet Bucentaur som eies av selskapet Fugro Seacore.

De sju boringene er såkalte grunne boringer som skal kartlegge geologien med tanke på olje og gassforekomster.

Nord for den kontroversielle iskanten

Boreskipet har planlagt boringer ned til 200 meter under havbunnen. Området det bores i ligger ved Kvitøya, nord-øst for Svalbard, men utenfor vernesonen for øygruppa.

Boreskipet Bucentaur har gjennomført sju boringer nord for iskanten.
Boreskipet Bucentaur har gjennomført sju boringer nord for iskanten.

I samarbeidserklæringen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF heter det at det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet nord for iskanten.

Områdene ved Kvitøya ligger langt nord for iskanten, men Oljedirektoratet sier til TV 2 at dette ikke er petroleumsvirksomhet, men undersøkelser av geologiske strukturer.

Den blå streken markerer iskanten i Arktis. Den gule linjen viser områdene hvor prøveboringene har blitt gjennomført. GRAFIKK: TV 2
Den blå streken markerer iskanten i Arktis. Den gule linjen viser områdene hvor prøveboringene har blitt gjennomført. GRAFIKK: TV 2

Det er også Stortinget som har bevilget penger til disse undersøkelsene.

– Bortkastede penger

Men på Stortinget vekker det oppsikt at man nå sjekker ut om områdene så langt nord inneholder olje og gass

– Dette er områder hvor det uansett ikke skal drives oljevirksomhet, så disse prøveboringene er bortkastede penger, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre til TV 2.

Også Miljøpartiets Rasmus Hansson reagerer:

– Oljedirektoratet durer på, etter ordre fra stortingsflertallet, uten tanke på at disse områdene ikke bør være åsted for oljevirksomhet, sier Hansson.

For neste år foreslår regjeringen å bevilge nye 173 millioner kroner til videre undersøkelser i nordområdene.