Sneglehus tåler ikke lenger sjøvann

Forskerne har advart lenge, nå er det oppdaget for første gang: Havet tærer i stykker skallet til sneglene.

I havet rundt Antarktis lever sneglen med det latinske navnet Limacina helicina antarctica. På norsk kalles de sommerfuglsnegler: Foten som sneglene på land glir rundt på er omdannet til to "vinger", som sneglen bruker når den beveger seg rundt. Sneglene er bare en centimeter lange, og finnes i store mengder i de øverste 200 meterne av havet. Der spiser de planteplankton og rester etter dyr og planter.