Ekstra lysutstyr på bilen kan være en god investering i sikkerhet. Men det er lurt å sette seg inn i reglene for hvordan det skal brukes.
Ekstra lysutstyr på bilen kan være en god investering i sikkerhet. Men det er lurt å sette seg inn i reglene for hvordan det skal brukes.

Bruke disse? Da må du kunne reglene 

Mørkere kvelder kan gi behov for mer lys. 

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg lurer på regler om ekstralys. Jeg har en Hyundai Elantra og har lyst til å få satt på tåkelys i frontfangeren. Hilsen Inge 

Benny svarer: 

Heisann!
Det nærmer seg jo helt klart en årstid hvor litt mer lys kan være på sin plass. Så å tenke på litt ekstralysutstyr nå er slett ikke dumt, det.
Når det gjelder kurve-/tåkelys, kan disse brukes på to forskjellige måter. Jeg skal forsøke å gi en enkel forklaring på hvordan og hvorfor:

1) Som hjelpelys:
Hjelpelys må bare brukes til det formål de er bestemt for. Det vil si at kurve-/tåkelys bare er lovlig å bruke enten ved kjøring i tett tåke, snødrev og ellers når værforholdene gir svært dårlig sikt, eller dersom man kjører på en vei som er så svingete at det er behov for spredelys for å se ut på veiskulderen i svingene.

Er lys eller værforhold slik at det er behov for å kjøre med hjelpelys, må parkeringslys være tent, mens nærlys ikke må brukes. Dette framgår klart av vegtrafikklovens § 15. nr. 5 som lyder slik:

§ 15. Bruk av lys Nr 5 . Tillatt hjelpelys må ikke nyttes til annet formål enn det er bestemt for. Kurve-/tåkelys kan ikke nyttes sammen med nærlys.

Fram til 2002 var kombinasjonen kurve-/tåkelys og nærlys tillatt. Imidlertid viste undersøkelser bl.a. fra Sverige, at kombinasjonen nærlys og kurve-/tåkelys ”stjal” mye av lyset til møtende kjøretøy og forkortet deres siktstrekning med ca 16 %.

Selv om alle brukte kurve-/tåkelys sammen med nærlys, ble siktstrekningen forkortet. Dessuten gir denne lyskombinasjonen sterk lys i en kort sone foran bilen, noe som ”tiltrekker seg ” førerens øyne og derved svekker synet lenger fram. Det var noe av begrunnelsen som ble brukt av myndighetene. 

Ekstralys: Hvordan får jeg dem til å sitte fast?

2) Som kjørelys: Kurve-/tåkelys kan brukes som kjørelys, men da også bare sammen med parkeringslys og ikke kombinert med nærlys. Dette framkommer i kjøretøyforskriften § 28. Det foregår imidlertid en god del ulovlig kjøring med kurve-/tåkelys brukt som kjørelys etter at det er mørkt.

Den begrunnelsen mange gir for å kjøre med kjørelys selv om det er mørkt, er at vegen er dårlig opplyst. I lovverket står det at lys skal være tent når det er nødvendig for å gi føreren tilstrekkelig synsfelt. Det er tvilsomt om gatelys kan erstatte dagslys, og kjøring i mørket vil i de fleste tilfeller krevde nærlys eller fjernlys, selv om det er veibelysning.

Nærlys gir lys lenger fram enn kurve-/tåkelys, noe som kan ha avgjørende betydning for når man oppdage personer og syklister. 

Beklager hvis dette ble litt langt, men håper du fikk svar på det du lurte på.

Lykke til med monteringen av ekstralys.

Ekstralys: Nei - dette har du ikke lov til!

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under