UDI planlegger for 5000 asylsøkere i uken

Tidligere kjøpesenter i Råde kommune i Østfold blir et nytt ankomstsenter for flyktninger.

I forrige uke kom 1400 asylsøkere til landet, og kapasiteten på mottakssenteret i Oslo er sprengt. Utlendingsdirektoratet planlegger nå for at det kan komme opp mot 5000 asylsøkere hver eneste uke til Norge. - Vi må forberede oss på at kan bli både det dobbelte og det tredobbelte av det vi ser nå. I alle fall på enkel dager og enkeltuker, sier Frode Forfang, assisterende sjef ved Politiets utlendingsenhet (PU).