UDI planlegger for 5000 asylsøkere i uken

Tidligere kjøpesenter i Råde kommune i Østfold blir et nytt ankomstsenter for flyktninger.

I forrige uke kom 1400 asylsøkere til landet, og kapasiteten på mottakssenteret i Oslo er sprengt.

Utlendingsdirektoratet planlegger nå for at det kan komme opp mot 5000 asylsøkere hver eneste uke til Norge.

– Vi må forberede oss på at kan bli både det dobbelte og det tredobbelte av det vi ser nå. I alle fall på enkel dager og enkeltuker, sier Frode Forfang, assisterende sjef ved Politiets utlendingsenhet (PU).

Bruker nedlagt kjøpesenter

Mottakssenteret i Oslo er sprengt og nå tar UDI og Politiets utlendingsenhet i bruk et nedlagt kjøpesenter i Østfold.

UDI har i dag inngått leieavtale med eier av det tidligere Smart Club-bygget i Råde i Østfold, for å etablere et ankomstsenter for inntil ett tusen asylsøkere. Avtalen har forbehold om godkjenning av bruksendring fra kommunen.

– Dette vil bli et ankomstsenter som vil løse mange av problemene vi så langt har hatt i forbindelse med første ankomst av asylsøkere til Norge, sier Frode Forfang, assisterende sjef ved Politiets utlendingsenhet. 

Busses fra Svinesund til Råde

– Alle asylsøkere og flyktninger som kommer til Svinesund, vil bli busset direkte til senteret, sier René Rafshol (H), ordfører i Råde kommune.

Senteret skal tilby overnatting til nyankomne asylsøkere noen få dager, mens PU foretar en første registrering av dem. Her vil også den lokale helsetjenesten være til stede med både et akutthelsetilbud og andre helsetjenester som trengs.

– Vi har god dialog med kommunen, som stiller seg positive til en slik bruksendring, sier UDI-direktør Frode Forfang.