Eget mottakssenter og nye stillinger skal stoppe asylkaos

UDI og politiet er bekymret for helsetilstanden til flyktningene som kommer til Norge, og vil ha på plass et større mottak. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi har sammen med UDI sett på muligheter for å finne andre lokaliteter som i større grad er mer robust for et økende antall asylsøkere. Vi håper vi innen kort tid kan få en løsning, sier nestsjef Morten Hojem Ervik i Politiets Utlendingsenhet til TV 2.

Det er særlig helsen Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets Utlendingsenhet (PU) er opptatt av å ivareta. Dette er viktig både av hensyn til asylsøkerne, men også for å hindre smitte.

– Det er ikke til å stikke under en stol at mange mennesker som kommer nå, kommer fra områder med større grad av tuberkulose, polio og multiresistente bakterier. Dette er spørsmål vi er opptatt av, og vi håper vi får lokaliteter slik at vi sammen med UDI og helsemyndighetene får gjort en god jobb, sier Ervik.

20.000 i år

Antallet flyktninger og asylsøkere som har kommet til Norge har økt fra uke til uke i høst. UDI har nå oppjustert anslaget til mellom 16.000 og 20.000 søkere i år.

Også de siste nettene har mange flyktninger måttet sove på gata utenfor Politiets Utlendingsenhet på Tøyen, mens de har ventet på å få registrert seg i Norge.

– Vi ser at det er behov for å gjøre endringer i den innledende asylfasen med dagens asylankomster. Vi kan bekrefte at vi jobber sammen med PU for å finne nye løsninger, og vi er i ferd med å gjøre konkrete undersøkelser for å se på hvordan dette kan gjøres, sier UDI-direktør Frode Forfang til TV 2.

Helhetlig løsning

Ledelsen i PU legger ikke skjul på at den kaotiske situasjonen med flyktninger hengende rundt i Oslo sentrum er uholdbar, også med tanke på sikkerheten. 

– Ser PU fram til at mottakssenteret er klart?

– Ja, det gjør vi absolutt, for vi tror det er en mye bedre ivaretagelse av den enkelte. Det er også ivaretagelse av sikkerheten for vårt land, sier Ervik.

Det har skapt sterke reaksjoner at flyktningene ikke har fått annen hjelp enn det tilfeldig frivillige har tilbudt dem i det første møtet med Norge.

110 nye stillinger

Politiets Utlendingsenhet har fått 50 millioner kroner ekstra for å håndtere den dramatiske økningen i antallet flyktninger. Pengene vil blant annet gå til å opprette flere stillinger.

– Vi har forsterket oss en god del med bemanning – mellom 20 og 30 før vi fikk en tilleggsbevilgning i forrige uke – og nå rekrutterer vi ytterligere 80 stykker for å bidra til vårt arbeid, sier Ervik til TV2

–.Har belastningen for de ansatte vært stor?

– Ja, det skal vi ikke legge skjul på, at de ankomsttallene vi har fått har skapt utfordringer, og her er det mange som har stått på og gjort en betydelig innsats.