Østlandet er det nye Vestlandet

Østlandet kan ha 20 år med elendig sommervær i vente.

Sommeren 2012 var kjølig i hele landet, mellom en og halvannen grader kaldere enn normalt.

Aller dårligst var det på Østlandet. I Oslo var det bare to dager med mer enn 25 grader, og det regnet 60 av dagene mellom 1. juni og 31. august.

I resten av landet var det tørrere enn normalt, Bergen hadde elleve færre dager med regn enn Oslo sist sommer.

Østlandet er det nye Vestlandet

Sommeren 2012 er ikke den første som regner vekk på Østlandet. Helt siden 2007 har det vært uvanlig vått i Oslo om sommeren.

Hva skjer?

– Hver sommer de siste årene har det bygget seg opp et stort høytrykksområde over Grønland, forteller Tarjei Breteig. Han er meteorolog i Agder Energi, og mer enn normalt opptatt av nedbør.

– Høytrykket styrer lavtrykkene sørover, forklarer han. I stedet for å treffe kysten av Nord-Norge og Vestlandet går de inn i Skagerak, og så videre nordover i Sverige.

METEOROLOG: Tarjei Breteig er meteorolog hos Agder Energi. Foto: Privat
METEOROLOG: Tarjei Breteig er meteorolog hos Agder Energi. Foto: Privat

Nedbøren kommer da med vind fra sørøst, og det er Sørlandet og Østlandet som må ta støyten. Kysten fra Vestlandet og nordover blir liggende i le, og spesielt Nord-Norge får mindre nedbør enn normalt.

FLOM: Flom i Mjøsa 27. mai. Foto: Kari Bakken
FLOM: Flom i Mjøsa 27. mai. Foto: Kari Bakken

Østlandet er altså det nye Vestlandet, og Nord-Norge det nye Østlandet.

– Unntaket er lengst øst i Nord-Norge, sier Breteig, dersom lavtrykkene kommer seg langt nok nord i Sverige.

Havtemperaturen

Det er temperaturen i havet som er den egentlige grunnen til elendigheten på Sør- og Østlandet.

TROMSØ: Nord-Norge er det nye Østlandet. Foto: Egil Pettersen
TROMSØ: Nord-Norge er det nye Østlandet. Foto: Egil Pettersen

Siden 2007 har havet sør for Grønland vært uvanlig varmt, bygget opp det store høytrykket over Grønland, og ført til lavtrykk over den sørøstlige delen av Skandinavia.

Fra sånn 1970 til midt på 2000-tallet var havet kjøligere, og det var lavtrykk over Grønland. I disse årene var det høytrykk og tørt på Sør- og Østlandet, og lavtrykk og mest regn i vest og nord.

20 år til

Denne svingningen i trykket har fått et eget navn; «the Summer North Atlantic Oscillation», eller bare SNAO.

– Havtemperaturen varierer fra år til år, men SNAO er et eksempel på at det også er lange svingninger i temperaturen, forklarer Breteig.

FLOM: Flom og ras stengte Dovrebanen ved Fåvang 23. mai 2013 Foto: Tom Rune Orset
FLOM: Flom og ras stengte Dovrebanen ved Fåvang 23. mai 2013 Foto: Tom Rune Orset

Etter at de oppdaget svingningen undersøkte forskere hvordan SNAO har variert bakover i tid.

Det ser ut som den går i bølger på 20-30 år. Slår det til har Sør- og Østlandet 20 år til foran seg med elendig sommervær.

Og Nord-Norge like mange år med knallsommer.