Hver tiende nordmann er redd for å miste jobben

Bare en av ti nordmenn tror norsk økonomi vil bedre seg det neste året.

Oljeprisfallet og svekkelsen av kroneverdien virker å ha ha skapt pessimisme i den norske befolkning.

På spørsmål om man forventer økonomisk nedgang eller oppgang i løpet av det neste året, svarer bare ti prosent at de tror økonomien vil bedre seg. 50,4 prosent tror økonomien vil forverre seg, mens 39,7 prosent tror den forblir uendret.

– Pessimisme skader økonomien

Økonomiprofessor Tommy Staahl Gabrielsen ved Universitetet i Bergen er ikke overrasket over tallene.

Samtidig mener han at pessimismen er urovekkende, og at den kan ha en selvforsterkende effekt.

– Vi har sett i andre europeiske land de siste årene at pessimisme skader økonomien. Det får folk til å handle mindre, som igjen bremser aktiviteten i økonomien. Pessimisme kan føre til at nedgangen blir verre enn den behøver å bli, sier han til TV 2.

Misnøye med regjeringens håndtering

Den samme undersøkelsen, som er utført av TNS Gallup på oppdrag fra TV2, avdekker også at tolv prosent av yrkesaktive frykter for jobbene sine.

Nordmenn virker heller ikke å være overstadig begeistret over regjeringens håndtering av den stigende arbeidsløsheten. Mer enn halvparten, 55 prosent, oppgir at de vurderer regjeringens innsats mot arbeidsledighet som «ganske dårlig» eller «svært dårlig».