SØNDAGSÅPENT: Ifølge BT kom det inn nærmere 6.700 høringssvar om søndagsåpne butikker til departementet før fristen gikk ut 30. juni. FOTO: SARA JOHANNESSEN/NTB SCANPIX
SØNDAGSÅPENT: Ifølge BT kom det inn nærmere 6.700 høringssvar om søndagsåpne butikker til departementet før fristen gikk ut 30. juni. FOTO: SARA JOHANNESSEN/NTB SCANPIX

Politiet skeptisk til søndagsåpne butikker

Flere politidistrikter frykter at søndagsåpne butikker vil føre til mer tyveri, ordensforstyrrelser og hærverk, skriver Bergens Tidende.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«Fra de fleste politistasjonssjefer og lensmenn uttrykkes skepsis til søndagsåpne butikker med tanke på økt aktivitet i forhold til naskeri, ordensforstyrrelser, trafikale forhold, skadeverk med videre», heter det blant annet i Hordaland politidistrikts høringssvar til Kulturdepartementet.

Ifølge BT kom det inn nærmere 6.700 høringssvar om søndagsåpne butikker til departementet før fristen gikk ut 30. juni. Mange av dem var fra privatpersoner, men også i flere politidistrikter er det skepsis til forslaget.

«En forskyving av handelsmønsteret fra hverdager til søndag vil på kort og mellomlang sikt medføre høyere aktivitet i bysentra hvor politiet har lavest bemanning. Dette vil tvinge frem behov for å øke bemanningen innenfor ordens- og patruljetjeneste. Dette vil få konsekvenser for bemanningssituasjonen ellers i ukene», skriver politimester Hans Vik i Rogaland politidistrikt.

Politidirektoratet (POD) støtter Vik i at søndagsåpne butikker kan føre til merarbeid og regner med at det i neste års budsjett blir tatt høyde for ekstrautgifter til økt ressursbruk på søndager.

«Direktoratet bemerker imidlertid at politiet i henhold til sitt samfunnsansvar må forholde seg til og tilpasse tjenesten i samsvar med de behov som følger av samfunnsutviklingen», skriver POD. (©NTB)