Regjeringen åpner for at de største SUV-ene og også bobiler skal få reduserte takster gjennom bomringene i Norge. Fotomontasje: Chevrolet/Hymer.
Regjeringen åpner for at de største SUV-ene og også bobiler skal få reduserte takster gjennom bomringene i Norge. Fotomontasje: Chevrolet/Hymer.

Nå skal de slippe rimeligere gjennom bomringene

Gjelder blant annet de største SUV-ene.

Antallet bomstasjoner i Norge øker stadig og for mange er dette en utgift som virkelig merkes i hverdagen.

Til nå har vi hatt en gradert betaling som har slått uheldig ut for enkelte biltyper. Det gjelder særlig store og tunge SUV-er, med totalvekt på over 3500 kilo. Disse betaler i dag samme sats som store vogntog. I praksis har det gjort disse bilene mer ukurante i markedet.

Også bobiler har blitt rammet av dette, noe som har skapt stort engasjement blant bobil-folket.

Opplever som urimelig

Nå tar imidlertid regjeringen grep på området. Bobiler og store personbiler med totalvekt over 3500 kilo, skal få samme bomtakster og bompengerabatter som for kjøretøy under 3500 kilo.

– Disse endringene gjelder kjøretøy registrert som personbil, som etter dagens regelverk betaler samme takst som tunge næringskjøretøy,. Endringene er en del av bompengereformene til regjeringen, opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Mange opplever det som urimelig at bobiler og store personbiler må betale samme bompengetakst som store og tunge vogntog. Takstene står ikke i samsvar med hvor store eller tunge bobilene er. Dette rydder vi nå opp i, sier Solvik-Olsen, i en pressemelding.

– Det viktigste er å slippe bompenger

Redusere byrdene

Arbeidet med omlegging og forenkling av takst- og rabattsystem er ett av flere tiltak i gjennomføringen av den nye bompengereformen. Her skal også dagens rundt 50 ulike bompengeselskaper blir redusert til fem selskaper. Staten skal også dekke mer av renteutgiftene for disse.

– Målet med bompengereformen er å redusere byrdene for bilistene og få til en mer brukervennlig og effektiv innkreving av bompenger. Dette fører igjen til reduserte drifts- og administrasjonskostnader, slik at mer av bompengene kan gå direkte til utbygging og tiltak på veiene. Jeg jobber for at endringene skal tre i kraft fra nyttår, sier samferdselsministeren.

Må ha bombrikke, selv om han aldri passerer en bomstasjon

Bobilene skal snart slippe rimeligere gjennom bomringene. Foto: Hymer.
Bobilene skal snart slippe rimeligere gjennom bomringene. Foto: Hymer.

Livsfarlig bomring-juks, men til ingen nytte