KØ HVER DAG: Det er mange som står i stampe til og fra jobb. Nå har EU-domstolen konkludert med at tiden til og fra arbeid teller som arbeidstid.
KØ HVER DAG: Det er mange som står i stampe til og fra jobb. Nå har EU-domstolen konkludert med at tiden til og fra arbeid teller som arbeidstid.

EU-domstol: Tiden til og fra jobb bør telle som arbeidstid

Den europeiske unions domstol mener at ansatte uten fast arbeidssted skal kunne ta seg betalt for å reise til og fra kunder.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tiden du bruker til og fra arbeid burde telle som en del av arbeidstiden – dersom bilen er kontoret ditt.

Slik lyder EU-domstolen i Luxembourgs konklusjon etter at de torsdag behandlet en klage fra ansatte i den spanske brann- og sikkerhetsbedriften Tyco.

Tyco har lagt ned samtlige regionale kontorer, og de ansatte har mistet både faste arbeidstider og et kontor å komme til. Flere av dem må kjøre hele tre timer hver vei for å installere sikkerhetssystemer hos kunder. 

Må kjøre tre timer hver vei

Det var i 2011 at Tyco la ned de regionale kontorene og beordret de ansatte til å ha egne hjem som arbeidsbaser, og å kjøre hjemmefra til kundene.

BBC News skriver at enkelte ansatte må kjøre hele tre timer hver vei for å komme til og fra kunden. Frem til nå har Tyco ment at timene til og fra jobb teller som «hviletid». Det er altså EU-domstolen sterkt uenig i.

Frem til kontorene ble lagt ned, anså Tyco arbeidstiden som startet så fort arbeideren var på plass på kontoret. Så fort den ansatte var på plass, fikk han eller hun utdelt en liste med kunder de skulle besøke denne dagen. 

I EU-domstolens konklusjon kan man lese dette:

– I løpet av den nødvendige reisetiden, som vanligvis ikke kan forkortes, har ikke de ansatte mulighet til å bruke tiden sin fritt til å pleie egne interesser. Faktumet at de ansatte starter og avslutter reisen i eget hjem, er et direkte resultat av arbeidsgivers valg om å avskaffe regionale kontorer og ikke etter ønske fra de ansatte selv.

Helse og sikkerhet i fokus

Dommerne forklarer dommen med at de ønsker å beskytte «helsen og sikkerheten» til arbeidere som er fastsatt i EUs arbeidstidsdirektiv.

– At de skal bære byrden av arbeidsgiverens valg, ville vært i strid med målsetningen om å beskytte arbeidstakernes sikkerhet og helse, som ifølge direktivet omfatter nødvendigheten med å sikre arbeidere et minimum av hviletid.

BBCs juridiske ekspert Clive Coleman sier at dommen kan få en «enorm effekt».

– Arbeidsgiver kan måtte organisere arbeidstider for å sikre seg at arbeidernes første og siste avtaler er i nærheten av hjemmene sine, sier han. 

Tjener penger mens de pendler

TV 2 har tidligere skrevet av stadig flere tjener penger mens de sitter på toget.

I følge en undersøkelse utført av NSB,  oppgir en fjerdedel av alle som pendler med tog at de jobber på toget.

De fleste arbeider uten å få betalt for det, men flere bedrifter godtar nå denne jobbingen som en del av arbeidstiden.

Det finnes ingen oversikt over hvor utbredt ordningen med betalt pendling er, men det er noe Arbeidsforskningsinstituttet kjenner til.

– Vi vet at det i dag er en svakere kobling mellom arbeidssted og arbeidsoppgaver. Fordelen er at det kan føre til bedre effektivitet, både for den enkelte og samfunnet. En utfordring er at skillet mellom fritid og arbeid kan bli mer uklart. Det kan også bli vanskeligere å dokumentere når man skal ha betalt, sier arbeidslivsforsker Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet.