Dette er et syn mange norske bilister har grunn til å frykte. Statens vegvesen jobber hardt med å luke ut bilene som er begjært avskiltet.
Dette er et syn mange norske bilister har grunn til å frykte. Statens vegvesen jobber hardt med å luke ut bilene som er begjært avskiltet.

Over 250.000 norske biler skulle ikke vært på veiene

Begjært avskiltet og lever farlig i trafikken.

Mange norske bilister har grunn til å frykte kontroller langs veiene. Tall fra Statens vegvesen viser nemlig at over 250.000 biler er begjært avskiltet.

Det betyr i praksis at eierne ikke har orden i sysakene sine. Det er en rekke forhold som kvalifiserer til å havne på listen over kjøretøyer som er begjært avskiltet. Enten det er snakk om ett av dem eller en kombinasjon av flere: I en kontroll, betyr det i utgangspunktet at skiltene blir klippet.

Til alle døgnets tider

– Vi har 40 mobile skiltgjenkjennings-systemer fordelt ut over landet. Disse systemene leser kjennemerker og kontrollerer opp mot avskiltings-listene. Ved treff på en eller flere av listene, stoppes kjøretøyet for ordinær kontroll, forteller Tor Aksnes ved Tilsyn og kontroll i Statens vegvesen. 

Han legger til: 

– Kontroller foregår til alle døgnets tider, hele året. Kontrollaktivitetene blir mer og mer målrettet i forhold til å kontrollere kun relevante kjøretøy. 

Pass opp, her er Vegvesenets nye supervåpen!

Ordne opp på stedet

– Hva skjer med de som blir stoppet?

– Hvis et kjøretøy blir stoppet i kontroll, og det finnes på våre lister for avskilting, vil eier/fører av kjøretøyet få muligheten til å ordne opp på stedet, det gjelder for eksempel ved manglende forsikring. Hvis forholdet eller forholdene ikke lar seg ordne i løpet av den tiden kontrollen pågår, vil kjennemerkene inndras av kontrolløren.

– Kjennemerkene gis ut mot et påskiltingsgebyr, på nærmeste trafikkstasjon, etter at aktuelle forhold er bragt i orden. Ved manglende EU-kontroll, må bilen fraktes fra kontrollstedet uten at den ruller på egne hjul, forteller Aksnes.

EU-kontrollen har blitt strengere, og dyrere

EU-kontroll innen fristen

Det er flere forhold som gjør at en bil kan begjæres avskiltet. 

Mest vanlig er at man ikke har hatt bilen på EU-kontroll innen fristen. Her sendes det i dag ikke ut noe varsel i forkant, det er bileierens ansvar å sørge for at bilen blir kontrollert innen fristen. Personbiler skal kontrolleres første gang det fjerde kalenderåret etter at bilen ble registrert første gang. Deretter er det kontroll hvert andre år.

I mange tilfeller er det mottatt salgsmelding fra selger, men kjøper har ikke registrert bilen innen tidsfristen. 

Nye inn på listen

Det er også til enhver tid rundt 60.000 biler som kjører rundt uten gyldig forsikring. Tilsvarende antall gjelder for kjøretøyer hvor årsavgiften ikke er betalt.

– For hver dag kommer det nye inn på listen, fordi eier ikke har alt i orden. Samtidig faller kjøretøy ut av listen fordi eiere ordner opp i forholdene. Trenden er at det er flere og flere kjøretøyer som havner på denne listen, avslutter Tor Aksnes.

Her bor de som ikke har betalt årsavgiften i tide

Derfor ble det slutt på oblatene