Sykepleier Anne (53):
–  Redd for å bli gammel på sykehjem

TRONDHEIM/OSLO (TV 2): Sykepleier Anne Merete Hage (53) har ansvaret for 64 eldre når hun går nattevakt på hjemmet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi har ikke tid til pasienten. Å gi dem trygghet og omsorg det klarer vi ikke, sier sykepleieren.

Anne Merete Hage har 31 års erfaring som sykepleier for eldre fra flere kommuner i landet. 

– Før jobbet jeg i Sunndal. Der hadde vi tid til å følge opp de eldre, forteller hun.

Gikk med dårlig samvittighet

Nå går hun kun nattevakter på sykehjemmet hun jobber ved i Trondheim. Det ble for tøft å være sykepleier på dag- og kveldstid.

– Jeg gikk over til natt fordi jeg strevde så fælt med å klare å mestre dagene som sykepleier. Jeg opplevde at jeg aldri strakk til, og gikk konstant med dårlig samvittighet, sier den erfarne sykepleieren.

Om nettene har hun hovedansvar for 64 pasienter på sykehjemmet. Grunnen er at hun er eneste sykepleier på jobb.

– Jeg skal først og fremst passe på 16 eldre på min avdeling, men hvis det skjer noe på en annen avdeling, så må jeg løpe dit.

– Marginal bemanningssituasjon

Arbeidslista for dag- og kveldsvaktene er lang. 

– De smører mat, vasker og legger sammen klær, skifter på senger, rydder, steller beboerne og gir medisiner, sier Hage. 

Arbeiderpartiet har styrt Trondheim i tolv år, og erkjenner at bemanningen på sykehjemmene er helt marginal.

– Ansatte sier til meg at særlig det siste året har det kommet flere sykere pasienter fra sykehus. Det er det signalet vi må ta med oss nå. Vi må sørge for å øke bemanningen for å være sikker på at det er forsvarlig og at vi kommer oss bort fra den marginale situasjonen vi har i dag, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

De lover 220 nye stillinger hvis de fortsetter å sitte med makta de neste fire årene.

– 120 av årsverkene går til nye sykehjem som skal bygges. I tillegg til dette vil vi styrke grunnbemanningen på de eksisterende sykehjemmene med 100 nye stillinger, sier Ottervik.

– Uverdig over hele landet

Sykepleier Hage mener eldreomsorgen generelt er for dårlig i landet. Det er flere kommuner enn det såkalte utstillingsvinduet til Arbeiderpartiet som sliter med lav bemanning, erfarer hun. 

– Det er ikke bare i Trondheim det ikke er forsvarlig. Jeg tror situasjonen er den samme i flere andre kommuner også. Jeg synes ikke vi skal være stolt av eldreomsorgen i Norge. 

Men det går an å lykkes også, mener hun. 

– Sunndal var som et paradis sammenlignet med Trondheim. Vi hadde mulighet til å ta hånd om uforutsigbare og utfordrende situasjoner på en god måte fordi vi var nok folk på jobb.

Fare for liv

– Vi ser at når du skal ha ansvaret for så mange, og ikke har oversikt over pasientene du har ansvaret for, så er det fare for liv, sier Solveig Kopperstad Bratseth som er nestleder i Norsk sykepleierforbund.

Forbundet får de samme signalene fra hele landet. Det er ikke nok tid til å gjøre jobben.

Telemarksforskning og Norsk sykepleierforbund har spurt 2705 pleiere om tidsbruk og ressurser. Resultatene ble lagt fram nå i august, og viser det samme.

Heile 75 prosent svarte at pasienter blir skrevet ut fra sykehus for tidlig.
72 prosent har ikke nok tid til god nok behandling, kun 37 prosent mener det blir tid til å dekke pasientene sitt sosiale behov.

Undersøkelsen kom tre år etter innføringen av den såkalte samhandlingsreformen.
Den innebærer blant annet at den kommunale helsetjeneten skal ta imot pasienter fra sykehus tidligere enn før.

– Disse pasientene er mer behandlingskrevende enn de har vært før. Dermed trenger de mer behandling, og da trenger man sykepleierkompetanse også, sier Solveig Kopperstad Bratseth i Norsk sykepleierforbund.

– De mister sin verdighet

– Kunne du selv tenke deg å bli gammel på et sykehjem i Norge?

– Nei, det kan jeg ikke. Jeg opplever at eldreomsorgen i Norge i dag ikke setter de gamle, syke, hjelpetrengende høyt nok. De mister sin verdighet i det systemet vi har. Jeg er redd for å bli gammel på grunn av det, sier sykepleier Anne Merete Hage.