Ap-Raymond nekter å snakke om at stadig flere vil få eiendomsskatt

Arbeiderpartiet i Oslo sier de legger opp til at to av ti skal betale eiendomskatt, men det kan fort bli mange fler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeiderpartiet i Oslo med byrådslederkandidat Raymond Johansen i spissen har solgt inn eiendomsskatten som en skatt for de få. 

– Cirka to av ti skal betale eiendomsskatt med vårt forslag, bekrefter Johansen til TV 2. 

Prisvekst får konsekvenser

Men det han nekter å snakke om, er at stadig flere Oslo-borgere vil måtte betale eiendomsskatt dersom boligprisene fortsetter å stige. Da vil det innen kort tid kunne bli langt mer enn Arbeiderpartiets to av ti husstander som må betale skatten. 

Årsaken er at bunnfradraget, altså den summen man kan trekke fra boligverdien, ifølge Arbeiderpartiet skal ligge fast, og ikke justeres for eksempel i takt med prisveksten. 

– Vi har sagt vi skal ha fire millioner i bunnfradrag, hvilket er et høyt bunnfradrag, slik at få skal betale, forteller Johansen. 

Få kan bli mange

Men få kan altså fort bli til mange dersom boligprisene fortsetter å stige. Det bekrefter Guttorm Schjelderup, professor og ekspert i skatt, ved Norges Handelshøyskole i Bergen. 

– Når prisene går opp, så går også ligningsverdien opp, og det betyr selvsagt at flere vil betale eiendomsskatt og spesielt hvis bunnfradraget ikke indekseres i takt med prisstigningen, sier Schjelderup til TV 2. 

Også professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI, Ole Gjems-Onstad, sier at denne sammenhengen er krystallklar. 

– Hvis eiendomsverdiene stiger, så stiger også eiendomsskattegrunnlaget. Grunnlaget vil stige med omtrent samme prosent som eiendomsverdiene, forteller Gjems-Onstad. 

Vi har sett på to eksempler

Med alle fradrag og beregningshensyn starter eiendomsskatten på fem millioner kroner (se faktaboks).

Spørsmålet er derfor: Hvilke boliger i dag vil ha boligverdi på fem millioner kroner om fire år - og dermed få eiendomsskatt?

  • Scenario 1: Dersom boligverdiene øker i Oslo slik SSB tror prisene vil utvikle seg på landsbasisvil en bolig som er verdt fem millioner i 2019, ha en verdi - i dag - på 4.557.886 kroner. Dermed vil alle boliger verdt mer enn fire og en halv million i dag få eiendomsskatt i løpet av fire år.
  • Scenario 2: Dersom boligprisene øker i samme takt som de siste fire årene, basert på SSBs boligprisindeks for Oslo og Bærum, vil en bolig som når eiendomsskattegrensen på fem millioner i 2019 bare ha en verdi i dag på 3.982.230 kroner.

I praksis vil scenario 2 innebære at totalt 90.000 Oslo-husstander vil måtte betale eiendomsskatt i løpet av de neste fire årene. Det er 33.000 flere enn det Arbeiderpartiet forteller om i dag. Totalt viser tall fra Skatteetaten at det er om lag 262.000 husstander i Oslo per 2013. Dette er de samme tallene som Arbeiderpartiet har lagt til grunn når de har regnet ut at en eiendomsskatt i dag ville omfatte om lag 22 prosent av Oslos husstander. 

Johansen: - Kan ikke spekulere

Aps byrådslederkandidat Raymond Johansen nekter å sette ord på at flere vil måtte betale eiendomsskatt, dersom prisene øker. 

– Vi tar utgangspunkt i ligningsverdien slik eiendomsskatteloven har bestemt. Vi kan ikke spekulere i fremtiden hva den skal være, sier Johansen til TV 2. 

– Kan du innrømme at når prisen går opp på boliger, så vil det føre til at flere må betale eiendomsskatt? 

– Det er ikke noe å innrømme. Prisene har vokst i Oslo, ligningsverdien blir justert på bakgrunn av Skatteetatens tall. Jeg kan ikke i detalj si hva den prisen vil bli. Det er ingenting å innrømme i det hele tatt, svarer Johansen. 

– Dere sier at 22 prosent skal betale eiendomsskatt ut fra deres modell. Men det kommer jo til å bli flere når prisene øker?

– Men ut fra den kunnskapen som vi har nå, er det det vi må legge til grunn. Skal vi legge 23 eller 21 til grunn? Skal vi legge et boligkrakk til grunn?

Virker begge veier

På samme måte som at flere vil måtte betale eiendomsskatt dersom prisene fortsetter å stige, vil færre måtte betale (og de som allerede betaler, vil få en lavere regning) dersom boligprisene faller. 

– Hvis boligprisene faller, og man baserer ligningsverdier på omsetningsverdier, vil eiendomsskatten faller. Hvis prisene stiger vil eiendomsskatten gå opp, hvis prisene faller, vil eiendomsskatten gå ned. Denne forsikringen går begge veier, forklarer NHH-professor Schjelderup.