Ber tyskere smugle med seg flyktninger hjem

I en kampanje oppfordres tyske statsborgere til å smugle med seg flyktninger i bil når de kjører hjem til Tyskland.

En gruppe aktivister i Tyskland har startet en kampanje der de oppfordrer tyskere til å smugle med seg flyktninger hvis de er på biltur i Sør-Europa og skal hjem.

«Bli smugler og støtt folk på deres vei til en bedre fremtid. Du kan for eksempel ta en flyktning med på vei hjem», heter det på kampanjens hjemmeside.

Kampanjen har fått navnet Fluchthelfer, flukthjelper, og har hittil rettet seg først og fremst mot tyske turister på bilferie i Sør-Europa og da spesielt i land med mange flyktninger som Hellas, Tyrkia, Italia, Ungarn og Serbia.

Plakater i sentrum av Berlin. FOTO: FLUCHTHELPER / PRIVAT
Plakater i sentrum av Berlin. FOTO: FLUCHTHELPER / PRIVAT

De største byene i Tyskland er for tiden tapesert med store plakater og det er også laget en kampanjevideo som skal appellere til de ferierende tyskernes samvittighet.

«Vi snakker alltid om frihet og likhet for alle, men hvem er disse alle? Det er jo helt tilfeldig at jeg er født i Tyskland. Gjennom historien har mennesker ofte hjulpet flyktninger. Av og til er man bare nødt til å handle. Vi har jo også et stort ansvar. Jeg finner det urimelig at jeg kan bevege meg fritt, men at han ikke kan. Hvem har rett til å bestemme det?», heter det blant annet i kampanjevideoen.

Kampanjen minner tyskerne på at utallige smuglere hjalp østtyskere med å flykte over til vest før Berlinmurens fall, og at disse i ettertid er blitt hedret. «Det er ikke i retten man dømmes, men i historiebøkene», heter det.

Anbefaler jernbanestasjoner

På kampanjens nettside finnes det også tips og triks på hvor man kan finne flyktninger som er klare til å bli smuglet videre nordover og inn i Tyskland. Slik som jernbanestasjoner i Nord-Italia med forbindelse til Tyskland, Calais i Frankrike, den ungarske grensen til Serbia for å nevne noen.

Plakatene oppfordrer tyske turister til å smugle med seg en flyktning hjem. FOTO: FLUCHTHELPER / PRIVAT
Plakatene oppfordrer tyske turister til å smugle med seg en flyktning hjem. FOTO: FLUCHTHELPER / PRIVAT

Det gjøres også et nummer av at Schengen-området offisielt ikke har grensekontroll, så fluktveiene innenfor Schengen-landene blir spesielt anbefalt å bruke.

Vil stramme inn loven

Etter dagens lovgivning i Tyskland er det uklart om folk som støtter og oppfordrer til menneskesmugling via nettet kan bli rettsforfulgt, men det akter nå tyske politikere å gjøre noe med.

Kampanjen har nemlig vakt oppsikt langt inn i korridorene til de politiske partiene, og også i tyske medier blir den heftig diskutert.

Det er allerede iverksatt arbeid med å justere dagens lovgivning for menneskesmugling til også å omfatte aktivitet på nettet.

Ifølge kampanjens hjemmeside heter det at hvis man blir stoppet av tyske myndigheter vil man kunne få hjelp av kampanjen med rådgivning og kunne få økonomisk støtte gjennom såkalt crowdfunding, innsamlingsaksjoner via nettet.

For flyktningen som eventuelt blir pågrepet sammen med sine smuglere er loven klar, er vedkommende asylsøker vil det bli utvisning og transport til EU-landet hvor vedkommende første gang ble registrert som asylsøker.

Selger smugler-sett

På hjemmesiden kan man bestille et eget smugler-startsett som blant annet inneholder:

  • Et eget smuglerkart hvor alternative ruter til de største hovedfartsårene inn i Tyskland og Østerrike er merket.
  • Solskjerm til vinduene som «gjør det vanskelig for politiet å identifisere folk som sitter i baksetet».
  • En telefon med et nytt sim-kort som «kan gis til flyktningen så dere kan holde kontakten».
  • Et eget trekk til bilens speil laget i fargene til det tyske flagget «fordi kamuflasje hjelper deg til å bli vinket igjennom politikontrollen».

Forventer 800.000 asylsøkere

Tyskland er det land i EU som mottar flest asylsøkere og antallet er mer enn fordoblet hittil i år, sammenlignet med i 2014.

Fra januar til juli søkte 218.000 mennesker asyl i Tyskland. Det er en økning på 125 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I mai het det fra tyske myndigheter at Tyskland kunne forvente å motta 450.000 asylsøkere i 2015, men dette har endret seg radikalt etter at flyktningestrømmen til Hellas via Tyrkia har eksplodert den siste måneden.

De siste prognosene lyder nå på at 800.000 mennesker vil søke asyl i Tyskland i år.

Det er bortimot dobbelt så mange som i rekordåret 1992, da 440.000 søkte asyl og majoriteten flyktet fra krigene på Balkan.