Siv Jensen ber kommunene si nei til Syria-flyktninger

Finansministeren oppfordrer dermed kommunene til å torpedere avtalen som ble inngått tidligere i sommer. 

Avtalen ble inngått i begynnelsen av juni mellom alle de politiske partiene på Stortinget unntatt Fremskrittspartiet og SV. Partiene ble da enige om at Norge skal ta i mot til sammen 8000 syriske kvoteflyktninger i løpet av 2015, 2016 og 2017. - Det er opp til kommunene å gjennomføre dette. Mange har uttrykt at dette er en utfordring. Jo flere kommuner som sier nei til å bosette, jo større mulighet er det for at denne avtalen ikke kan gjennomføres, si