Siv Jensen ber kommunene si nei til Syria-flyktninger

Finansministeren oppfordrer dermed kommunene til å torpedere avtalen som ble inngått tidligere i sommer. 

Avtalen ble inngått i begynnelsen av juni mellom alle de politiske partiene på Stortinget unntatt Fremskrittspartiet og SV. Partiene ble da enige om at Norge skal ta i mot til sammen 8000 syriske kvoteflyktninger i løpet av 2015, 2016 og 2017.

– Det er opp til kommunene å gjennomføre dette. Mange har uttrykt at dette er en utfordring. Jo flere kommuner som sier nei til å bosette, jo større mulighet er det for at denne avtalen ikke kan gjennomføres, sier Siv Jensen. 

Brannfakkelen kom da Siv Jensen talte på Kiperviktorget i Ålesund under Frps nasjonale valgkampåpning lørdag formiddag. Og hun sparte ikke på kruttet. 

– Si klart nei! 

Siv Jensen mener det er kommunene som selv skal få bestemme om de vil bosette flyktninger. 

– Ingen skal føle seg presset. Si klart nei i alle landets kommuner til å ta i mot flere flyktninger! oppfordret Jensen.

SYRIA-AVTALEN 

* Partiene på Stortinget, unntatt SV og Frp, ble i juni enige om å ta imot 8.000 kvoteflyktninger fra Syria de neste tre årene.
* 500 ekstra flyktninger tas imot allerede i år, slik at det samlede antall kvoteflyktninger fra Syria i år blir 2.000.
* 3.000 kvoteflyktninger fra Syria skal tas imot i 2016 og ytterligere 3.000 i 2017.
* Bevilgningene til hjelp i nærområdene økes med 250 millioner kroner i år, til totalt 1,25 milliarder. Økningen skal dekkes gjennom en omprioritering på årets budsjett.
* Norge skal gi 1,5 milliarder kroner til hjelp i nærområdene neste år.
* Det gis 50 millioner i ekstra tilskudd til kommunene, i tillegg stilles ytterligere 30 millioner kroner til disposisjon for kommunene gjennom Husbanken. Kilde: NTB

Siv Jensen mener at hvis man sier ja til å ta i mot flere flyktninger, må man si nei til andre ting.

– Det å ta imot 8000 syrere til Norge, er den minst effektive måten å hjelpe flyktninger fra Syria på.

Frp-lederen ber dermed kommunene om å motarbeide en avtale som hennes regjeringspartner Høyre er en del av.

Ber Erna ta grep

KrF-leder Knut Arild Hareide tordner mot Jensens utspill.

– Jeg kan aldri tidligere huske at en finansminister i realiteten har et ønske om å sabotere vedtak som er gjort i Stortinget. Og et altså under den verste flyktningekatastrofen vi opplever etter andre verdenskrig, sier en oppgitt Knut Arild Hareide til TV 2.

– Er du sint? 

– Nei, jeg er mer skuffa. 

– Vil dette få konsekvenser for KrF sin støtte til regjeringen, når det ene partiet går ut og ber kommunene sabotere avtalen om flyktningene? 

– Det vi vet er at statsministeren har stilt seg bak vedtaket.  Det blir desto viktigere å vise lederskap. Det viste hun i vår og det må hun og gjøre igjen, etter uttalelsen fra Siv Jensen, sier Knut Arild Hareide til TV 2. 

Ble ingen folkeavstemning

Frp har tidligere prøvd å lansere alternativer til Syria-avtalen, og foreslo at man skulle avholde folkeavstemning om kvoteflyktninger ved kommunevalget til høsten. De sa parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik (Frp) til TV 2 11. juni. 

– Vi vil fremme et forslag om at det i forbindelse med kommunevalget til høsten om at det skal avholdes en folkeavstemning, der innbyggerne kan få ta stilling til hvorvidt vi skal ta imot flere kvoteflyktninger eller ikke, sa Nesvik. Folkeavstemningen er nå lagt på is, men det er tydelig at Frp slett ikke har gitt opp å stanse flyktningene fra Syria før de kommer til norske kommuner.