Politiet slår tilbake: – Vi trenger sexkjøps-loven

Mens Pro senteret ønsker Amnestys avgjørelse velkommen.  

FARLIGERE Å VÆRE SEX-ARBEIDER? Amnesty International mener at sexkjøp bør avkriminaliseres, fordi den gjør sex-arbeiderne mer utsatt for overgrep. Oslo-politiets menneskehandel.gruppe er ikke enige. Foto: NTB/Scanpix
FARLIGERE Å VÆRE SEX-ARBEIDER? Amnesty International mener at sexkjøp bør avkriminaliseres, fordi den gjør sex-arbeiderne mer utsatt for overgrep. Oslo-politiets menneskehandel.gruppe er ikke enige. Foto: NTB/Scanpix

Oslopolitiets avdeling for organisert kriminalitet har nylig opprettet en egen gruppe for bekjempelse av menneskehandel. Der mener de at avskaffelse av sexkjøploven vil føre til at Norge raskt blir mye mer attraktivt for brutale bakmenn. - Sexkjøp-loven er et verktøy for oss i bekjempelsen av menneskehandel, og vi mener den skal bestå. Det sier Thor Martin Elton i Oslo-politiets menneskehandelgruppe. - Amne