FARLIGERE Å VÆRE SEX-ARBEIDER? Amnesty International mener at sexkjøp bør avkriminaliseres, fordi den gjør sex-arbeiderne mer utsatt for overgrep. Oslo-politiets menneskehandel.gruppe er ikke enige. Foto: NTB/Scanpix
FARLIGERE Å VÆRE SEX-ARBEIDER? Amnesty International mener at sexkjøp bør avkriminaliseres, fordi den gjør sex-arbeiderne mer utsatt for overgrep. Oslo-politiets menneskehandel.gruppe er ikke enige. Foto: NTB/Scanpix

Politiet slår tilbake: – Vi trenger sexkjøps-loven

Mens Pro senteret ønsker Amnestys avgjørelse velkommen.  

Oslopolitiets avdeling for organisert kriminalitet har nylig opprettet en egen gruppe for bekjempelse av menneskehandel. Der mener de at avskaffelse av sexkjøploven vil føre til at Norge raskt blir mye mer attraktivt for brutale bakmenn.

Thor Martin Elton i Oslo-politiets menneskehandelgruppe.  FOTO: POLITIET / POLITIET
Thor Martin Elton i Oslo-politiets menneskehandelgruppe. FOTO: POLITIET / POLITIET

– Sexkjøp-loven er et verktøy for oss i bekjempelsen av menneskehandel, og vi mener den skal bestå. Det sier Thor Martin Elton i Oslo-politiets menneskehandelgruppe. 

– Amnesty mener at  forbudet mot prostitusjon gjør sexarbeidere mer utsatt for vold og diskriminering. Ser dere det på en annen måte? 

Camilla Hammergren, fagansvarlig i Pro senteret i Oslo. FOTO: PRO SENTERET
Camilla Hammergren, fagansvarlig i Pro senteret i Oslo. FOTO: PRO SENTERET

– Det er ingenting som tilsier at det har en sammenheng i det hele tatt. Det som er helt sikkert er at kundemassen begrenses vesentlig av  å ha et forbud, sier Elton til TV 2.

Høyere pris per samleie

Politiet mener det vil være spesielt ille å fjerne loven nå som så mange flyktninger strømmer inn i Sør-Europa. 

– Bare se hva som skjer i Hellas og Italia akkurat nå. Mulighetene for å utnytte flyktninger i en svært sårbar situasjon er store for menneskehandlerne. Å fjerne sexkjøploven vil derfor være en merkelig avgjørelse. 

Han nevner at Norge, sammen med Sverige og Danmark er attraktive fordi vi er høykostland.

– Det er rene markedsmekanismer som styrer dette. Prisen per samleie er høyere her enn for eksempel i Spania, og dermed inntjeningen større for bakmenn, sier han. 

Rører sammen diskusjoner

Camilla Hammergren, fagansvarlig på Pro Senteret i Oslo mener debatten ofte blir en sammenblanding av flere diskusjoner.

– Dette vedtaket i Amnesty International dreier seg ikke om menneskehandel. Både vi og Amnesty er selvsagt svært i mot både voldtekt, menneskehandel og alle andre former for tvang. Det dette handler om er sexsalg og -kjøp mellom to voksne, samtykkende personer.

Pro senteret er glade for at Amnesty nå får en policy på sex-arbeid.

– Vi får beretninger om betydelige krenkelser av sex-arbeidernes rettigheter, og det er og har vært en stor bekymring for oss.

Føler seg som kriminelle

Politiet har fokus på de som selger, for å ta de som kjøper.

– De som selger opplever at de i blir kriminalisert. Dette er en oppmerksomhet de ikke ønsker seg, og tilliten til at en får det vernet en forventer seg av politiet når en jobber som sex-arbeider, er ikke tilstede. Dette har ikke utelukkende med sex-kjøp loven å gjøre, understreker hun.

– En kriminalisering medfører et stigma også i resten av samfunnet, det ulovlige gjør at folk behandles dårligere. Å bruke straffelovgivningen på dette området får uønskede konsekvenser.

På Pro Senteret er de glade for at Amnesty ser det på samme måte.
– Det vil være en god ting for sexarbeidere at de får støtte av en slik organisasjon for rettighetsarbeidet sitt, slik at de kan føle seg som fullverdige mennesker.

Forslaget om å støtte avkriminalisering ble vedtatt på et internasjonalt Amnesty-møte i Dublin tirsdag.