Det hender ganske ofte at vi kjører rundt og tenker at de andre i trafikken kjører som idioter. Men hvor flink synes egentlig nordmenn selv at de er til å kjøre bil? Det kan vi gi deg svaret på nå ...
Det hender ganske ofte at vi kjører rundt og tenker at de andre i trafikken kjører som idioter. Men hvor flink synes egentlig nordmenn selv at de er til å kjøre bil? Det kan vi gi deg svaret på nå ...

Bilister i Buskerud har mest tro på egne ferdigheter bak rattet

Hvor god synes du selv du er bak rattet?

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er mange som ikke akkurat er redde for å fortelle andre trafikanter at de ikke vet hva de holder på med. Det ser en trafikken hver dag. Noen liker også å skryte av hvor flinke de er – for akkurat bilkjøring er det litt stas å være god til, virker det som.

Men samtidig kan se ut som om det er manglende selvinnsikt ute og går her. For hvis alle er flinkest, så ville jo ingen vært dårlige.

Nå har MMI gjort en undersøkelse for å finne ut av akkurat hva norske bilister mener om sine egne kjøreferdigheter. Og resultatet er egentlig ganske overraskende.

Les også: Norske avgifter gjør dette til et kupp

– Positivt 

Det viser seg nemlig at et stort flertall, 68 prosent av over 4.200 spurte, mener at de selv er en gjennomsnittsjåfør. 

– En kunne i utgangspunktet tro at flere ville mene de er bedre enn gjennomsnittet, sier informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. Han ser et positivt element i resultatene.

– At flertallet betrakter seg som gjennomsnittsjåfører kan tolkes som en litt ydmyk holdning til kjøringen, en er ikke "konge på veien". Det er bra, mener han.

Buskerud på topp

Hvis en skal dele opp svarene mer geografisk, finner en imidlertid ganske store forskjeller. For eksempel er det flest personer i Buskerud som mener de er bedre enn snittet av befolkningen til å kjøre bil. Her svarer 38 prosent at de er det.

I Oslo Øst, Asker og Bærum har nesten like mange god tro på seg selv som sjåfører. 36 mener de er bedre enn snittet.

En kan konkludere med at folk på det sentrale Østlandet har god selvtillit når det kommer til kjøring av bil.

Les også: Vanskelig å parkere? Det skal være sikkert og visst!

Sør-Trøndelag på bunn

Hvor er så troen på egne ferdigheter lavest? Jo, det er i Sør-Trøndelag. Der mener kun 20 prosent av de spurte at kjøreferdighetene er bedre enn snittet.

Gjennomsnittet for befolkningen i Norge er at 27 prosent mener de er bedre enn snittet. Det er forøvrig en økning fra samme undersøkelse i fjor, da tallet var 24. 

Ikke helt overraskende mener også menn selv at de i større grad at de er flinkere til å kjøre bil enn kvinner.

Les også: Derfor trenger du SUV i byen

Kvinner og menn bak rattet

– Det er jo litt morsomt at menn ser på seg selv som bedre sjåfører enn kvinner. I realiteten er det ofte ikke sant, og menn er overrepresentert på ulykkesstatistikken. Det som imidlertid kan være et poeng, er nok at det fortsatt i stor grad er menn som gjør mesteparten av kjøringen. Dermed føler de seg kanskje også mer trygge og opparbeider seg selvtillit på den måten, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Han synes også det er interessant at de som bor i og rundt hovedstaden har god selvtillit på bilkjøring.

– Jeg vil jo tro at forklaringen på at de har god selvtillit, er at de mener at de mestrer ting som lukeparkering, mye trafikk og kjøring i trange gater, fortsetter Broom-Benny.

HVOR FLINK SYNES DU SELV DU ER TIL Å KJØRE BIL?

Les også: Her tilbyr de egne parkeringsplasser for kvinner