Senterpartiets historie

Det startet som et bondeparti, men profilerer seg i dag mer som et distriktsparti.

Senterpartiet ble stiftet på landsmøtet til Norges Bondelag som Bondepartiet i 1920. Trygve Slagsvold Vedum fra Stange i Hedmark ble valgt til ny partileder etter Liv Signe Navarsete i 1014. Hun hadde da ledet partiet siden 2008, da hun overtok etter Åslaug Haga som trakk seg av helsemessige årsaker. Ola Borten Moe og Anne Beate Tvinnereim er nestledere i partiet. 1920-årene var nedgangstider for norsk landbruk og førte til at Norges Bondelag vedtok å stifte et politisk parti so