Høyres historie

Samarbeid har alltid stått høyt på dagsorden for partiet Høyre. Partiet har aldri hatt flertall på Stortinget alene.

Høyre ble dannet i 1884 som et konservativt parti. Erna Solberg fra Bergen har ledet partiet siden landsmøtet 2004, mens Jan Tore Sanner fra Bærum og Bent Høie fra Stavanger er nestledere. Stortingsvalget i 2005 var Høyres dårligste med en oppslutning på bare 14,1 prosent. Partiet har 23 representanter på Stortinget. Det er et langt sprang både i historie og oppslutning tilbake til valget i 1894 da Høyre fikk 49,4 prosent. Det er det nærmeste de har vært flertall. Emil Stang d.e