Fremskrittspartiets historie

Fremskrittspartiet startet som et protestparti, men inntok i 2013 regjeringskontorene.

Fremskrittspartiet ble stiftet i 1973 under navnet «Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep». Partiet beskriver seg selv som liberalistisk. Siv Jensen fra Oslo har siden 2005 vært partiets parlamentariske leder. På landsmøtet i 2006 ble hun også valgt som formann i partiet etter at Carl I. Hagen hadde styrt partiet i 28 år. Nestformenn er Per Sandberg fra Sør-Trøndelag og Ketil Solvik-Olsen fra Rogaland. Allerede første gang Anders