KrFs historie

Familie, abort og verdispørsmål har preget Kristelig Folkepartis politikk.

Kristelig Folkeparti dukket opp i norsk politikk i 1933, først som et lokalparti i Hordaland, mens det første landsstyret i partiet ble valgt i 1938. Partiets leder er Knut Arild Hareide fra Bømlo i Hordaland. Han representerer Akershus på Stortinget. Dagrun Eriksen fra Vest-Agder og Olaug Bollestad fra Rogalander nestledere i partiet. Allerede samme år som partiet ble dannet ble Nils Lavik valgt inn på Stortinget. Men det var først etter andre verdenskrig Kristelig Folkeparti f