– Hatkriminalitet må anmeldes

Riksadvokaten ber flere anmelde hatkriminalitet etter volden mot en kvinne med hijab på t-banen i Oslo.

– Det er veldig viktig at det anmeldes. Det er den eneste måten politiet kan få kunnskap om den kriminelle handlingen. Og selv om det skulle være slik at man ikke kommer til bunns i den enkelte sak, er det av interesse for oss å ha en viss oversikt over forekomsten av denne type kriminalitet i samfunnet vårt, sier fungerende riksadvokat Anne Grøstad.

Identifisering

Hun sier det er viktig å anmelde forholdet, selv om gjerningsmannen er ukjent, slik tilfellet er i voldsvideoen TV 2 viste onsdag.

Videoen viser en etnisk norsk, eldre kvinne som først skjeller ut en kvinnelig medpassasjer med hijab på t-banen, og deretter slår henne i ansiktet.

Grøstad understreker at slike forhold må anmeldes, også når gjerningspersonen er ukjent.

– Det er viktig å anmelde forhold så tidlig som mulig. Det vil gjøre det lettere å kunne identifisere vedkommende, for eksempel på overvåkingskameraer.

Hatkriminalitet brukes om straffbare handlinger, helt eller delvis motivert av negative holdninger til faktisk eller oppfattet etnisitet, religion, homofil orientering og/eller nedsatt funksjonsevne.

Hatkrim på topp

Riksadvokaten har de siste årene – senest i et rundskriv 9. mars 2015 – gitt politiet og statsadvokatene klar beskjed om at hatkriminalitet skal prioriteres:

«[...] såkalt hatkriminalitet skal vies særskilt oppmerksomhet. Vold rettet mot personer eller grupper med utgangspunkt i hvem de er, hva de gir uttrykk for eller hvordan de ser ut, rammer ikke bare det enkelte offer, men skaper redsel og utrygghet hos alle med samme bakgrunn og skal derfor håndteres med stort alvor av politiet», heter det i rundskrivet.

– Det er absolutt blant de sakene vi ser mest alvorlig på. Det er bare et lite antall saker som er sentralt prioritert. Til sammenligning er drap, voldtekt, alvorlige sedelighetsforbrytelser og ildspåsettelser med fare for tap av menneskeliv, andre saker som er prioritert, sier den fungerende riksadvokaten.

Ny rekord

Til tross for at hatkrim er prioritert, mottok politiet færre anmeldelser antallet anmeldelser av kriminalitet med hatmotiv i fjor, tilsammen 223 i 2014, mot 238 året før.

Men for Oslo politidistrikt går det motsatt vei. Opprettelsen av en egen hatkrimgruppe ved Manglerud politistasjon har ført til rekordmange anmeldelser.

I fjor ble det mottatt 69 anmeldelser med hatmotiv, og det er allerede i juli i år anmeldt flere saker enn i hele fjor, opplyser lederen ved hatkrimgruppen, Monica Lillebakken til TV 2.

– Det er en bevisst prioritering. Sakene får en grundig etterforskning, og folk vet at vi finnes, at de blir godt ivaretatt og at vi gjør en god jobb. Jeg tror en del var redd for at de ikke skulle bli godt mottatt tidligere, sier Lillebakken.

Oslo går foran

Oslo-politiets raske resultater kan føre til at organiseringen av hatkrim-etterforskning kan bli en mønster for andre politidistrikt, varsler riksadvokaten.

– Det er litt tidlig å trekke konklusjoner om arbeidet de har gjort, men det kan absolutt være en mulighet. Det er blant de tingene man må se på framover, sier Grøstad.

Politidirektoratet skriver i sin hatkrim-rapport for 2014, at Oslo-politiet har gått foran når det gjelder opplæring av ansatte og registrering av hatkrim-saker.

«Oslo politidistrikt er et viktig grunnlag for å utarbeide nasjonale retningslinjer», heter det i rapporten.