BETALTE SELV: Hanna Vesterager er tilbake i 100 prosent jobb etter å ha fått stamcellebehandling mot MS. Kollegene reagerer kraftig på at hun sitter igjen med den enorme regningen selv, og har skrevet et åpent brev til helseminister Bent Høie. Foto: Privat
BETALTE SELV: Hanna Vesterager er tilbake i 100 prosent jobb etter å ha fått stamcellebehandling mot MS. Kollegene reagerer kraftig på at hun sitter igjen med den enorme regningen selv, og har skrevet et åpent brev til helseminister Bent Høie. Foto: Privat

Kolleger til MS-friske Hanna: –Vi kunne ikke stå og se på uten å gjøre noe

Verneombudet i Arbeidstilsynet sender åpent brev til helseministeren, der de ber om at Hanna Vesterager får dekket utgiftene til MS-behandlingen som gjorde henne frisk. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har i flere reportasjer fortalt om tidligere MS-syke Hanna Vesterager (53). I 2011 ble hun henvist fra Ullevål til Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm for autolog stamcelletransplantasjon, og forberedte seg på dette.

STØTTEAKSJON: Kollegene i Arbeidstilsynet har engasjert seg sterkt i Hanna Vesterager sin sak. Foto: «Støtt Hanna Vesterager nå»
STØTTEAKSJON: Kollegene i Arbeidstilsynet har engasjert seg sterkt i Hanna Vesterager sin sak. Foto: «Støtt Hanna Vesterager nå»

Før hun rakk å sette i gang behandling fikk hun så beskjed om at helseforvaltningen ikke ville gi henne en betalingsgaranti. Dermed har hun fått stor gjeld etter å ha betalt dette selv. Totalt har hun brukt over 700.000 kroner. 

Ber Høie rydde opp 

Verneombud i Arbeidstilsynet, hvor Hanna jobber, har derfor skrevet et åpent brev til Bent Høie (H) der han ber helseministeren rydde opp. Kollegene mener det er svært urimelig at Hanna selv skal betale for en behandling som har gjort henne frisk og ført henne tilbake til arbeidslivet. Alternativet var et liv som ufør. 

Verneombud André Kaarød skriver blant annet at kollegene er svært glade for at hun etter et langt sykefravær er tilbake i full jobb. Det de derimot ikke er glade for, er at Hanna i kampen for å komme tilbake i jobb har fått en ny bør å bære: stor økonomisk gjeld.

Kaarød skriver blant annet: 

«Et offentlig helsevesen bør betale for utgifter til behandling av pasienter som blir henvist fra sykehus. Hanna har kjempet seg ut av sykdom og et liv som ufør, avhengig av dyre medisiner, og er tilbake som skattebetaler i 100 prosent stilling, til glede for vårt og andres arbeidsmiljø. Til tross for Hannas utrettelig innsats både for egen og andre MS-pasienters mulighet til å få denne behandlingen sitter hun fortsatt igjen med en stor regning. Det er etter min mening urimelig.» 

Les hele brevet her!

– En stor støtte

Hanna Vesterager setter stor pris på at kollegene har engasjert seg så sterkt.

– Jeg tror også det kan være gunstig at politisk ledelse får informasjon om at dette ikke kun er en privatsak. Det er også en sak som involverer arbeidslivet, sier hun til TV 2.

Samtidig forteller hun at kollegene har vært viktige underveis i den tøffe prosessen.

–  At kolleger engasjerte seg var en stor støtte underveis mens det var vanskelig. Det betyr mye å ha backing fra arbeidsplassen sin, sier Hanna.

Kaarød sier at han satte seg ned og skrev brevet fordi han synes det er helt urimelig at hun skal komme i en slik situasjon. 

– Det er forstemmende at ikke politikerne kan vurderere dette på nytt. Jeg synes departementet opptrer som prinsippryttere. Vi mener på bakgrunn av alt som har skjedd at de bør se litt stort på det og heller være glad for at hun har kjempet seg tilbake. Dermed har hun bidratt til at andre nordmenn får en mulighet til å få et ordentlig liv, sier han. 

Han sier han først og fremst har skrevet som brevet som kollega.

– Men som verneombud vil jeg også si at jeg synes det er viktig at en får folk tilbake på jobb.

Utprøvende behandling

Behandlingen i Sverige kostet 600.000 kroner. Grunnen til at det norske helsevesenet ikke ville ta regningen, er at dette i 2011 ble ansett for å være utprøvende behandling, selv om den har vært standard i Sverige i over 10 år. .

Kaarød skriver også at han og kollegene ikke kunne sitte og se på dette uten å gjøre noe. De samlet derfor inn 165.000 kroner gjennom støttekomiteen «Støtt Hanna Vesterager nå». Dette er likevel ikke nok, og Vesterager har brukt over 700.000 kroner av egen lomme inkludert saksomkostninger. 

I dag har Haukeland Universitetssykehus satt i gang behandlingen i Norge, og i løpet av året vil Helsedirektoratet avgjøre om den skal bli standardbehandling også her i landet. Det hjelper likevel ikke Hanna Vesterager, selv om hun er glad for at hennes engasjement har bidratt til at behandlingen nå kommer flere til gode.

Helseminister Bent Høie er for tiden på ferie, men vil i følge seniorrådgiver Mona Sæverud Higraff i Helsedepartementet svare på brevet når han er tilbake fra ferie i august.