HELLER BYGG: Adrian Simmenes (21) valgte å heller søke bygg- enn oljeingeniør, fordi han tror det er en bransje det er lettere å få jobb i. FOTO: HELGE HANSEN / SCANPIX
HELLER BYGG: Adrian Simmenes (21) valgte å heller søke bygg- enn oljeingeniør, fordi han tror det er en bransje det er lettere å få jobb i. FOTO: HELGE HANSEN / SCANPIX

Adrian (21) dropper oljen – som så mange andre studenter

Studenter vil ikke bli «noe med olje» og velger i stedet andre ingeniørutdanninger. Snittet på oljeingeniør-utdanningen har falt med nesten en hel karakter.  

Opptakstallene fra Samordna opptak kom ut fredag, og viser en nedgang i antall søkere til ingeniørfag.

På Universitetet i Stavanger har opptakskravet med førstegangsvitnemål falt fra 48,8 poeng i fjor til 39,7 poeng i år.

Det er en nedgang på hele 9,1 poeng, hvilket tilsvarer nesten en hel gjennomsnittskarakter.

– Dramatisk fall 

For ordinært opptak har det falt fra 54,4 til 49,7 poeng, en nedgang på 4,7 poeng – nesten en halv gjennomsnittskarakter.

Dette er dramatiske tall, skal vi tro Omar Gamal, leder i NITO Studentene, organisasjonen for ingeniør- og teknologistudenter. 

– Jeg tror nok studentene har blitt skremt og valgt bort oljestudiene, sier Gamal. 

OVERRASKET: Leder i NITO Studentene, Omar Gamal, er noe overrasket over den store søkerflukten fra oljefagene. FOTO: PRIVAT
OVERRASKET: Leder i NITO Studentene, Omar Gamal, er noe overrasket over den store søkerflukten fra oljefagene. FOTO: PRIVAT
OMBESTEMTE SEG: Adrian Simmenes (21) valgte bort oljen på grunn av de usikre jobbmulighetene. FOTO: PRIVAT
OMBESTEMTE SEG: Adrian Simmenes (21) valgte bort oljen på grunn av de usikre jobbmulighetene. FOTO: PRIVAT

NITO-lederen er noe overrasket over det store søkerfallet. 

– Det er noe vi forventet, men kanskje ikke til så stor grad. Samtidig har jeg forståelse for at studentene gjør det, sier han.

– Fortsatt stort behov

Gamal er redd utviklingen i arbeidsmarkedet fører til at fremtidige studenter heller velger tryggere ingeniørutdanninger. 

– Det er fortsatt et stort behov for ingeniører, også innen oljefag, mener han. 

– Men vi leser stadig om ansatte i oljebransjen som må gå? 

– I forhold til arbeidsledigheten generelt på landsbasis, er ikke oljebransjen dem som sliter mest med ledighet. Det blir spennende å se hvordan oljemarkedet utvikler seg, men på lang sikt er det et tap at man mister den kompetansen, sier Gamal.

– Det er ikke sånn at vi stenger ned oljeplattformene i morgen.

Droppet oljen

En av de som har droppet oljerelaterte ingeniørstudier og heller søkt andre ingeniørstudier, er Adrian Simmenes (21) fra Stanghelle i Vaksdal i Hordaland.

– Jeg har to kompiser som har gått byggingeniør og de hadde bare positive tilbakemeldinger. De fortalte at de hadde fått jobbtilbud før de var ferdig på studiet, sier Simmenes. 

Simmenes hadde egentlig bestemt seg for å utdanne seg til ingeniør i oljebransjen, slik at han kunne følge sin mor og sin onkels fotspor inn i det sorte gulls univers. 

I siste liten ombestemte han seg.

– Jeg anså jobbmulighetene innenfor oljen som mindre. Mulighetene der vil svinge i fremtiden, slik det har gjort de siste årene, tror han. 

Til høsten starter han på bachelorprogrammet i byggingeniør ved Høgskolen i Telemark. 

Lave søkertall i hele landet

Det er ikke bare på Universitetet i Stavanger petroleumsprogrammer går ned i søkere og i snitt.

På Høgskolen i Molde har poenggrensen i ordinært opptak gått ned fra 44,8 til 39,4 siden i fjor. Med førstegangsvitnemål er det gått ned fra 38,6 til 32,1. 

Petroleumsfag ved NTNU har gått ned fra 58,8 til 54,1 i ordinært opptak, og fra 56,9 til 52,6 i førstegangsopptak.

Til sammenligning går poenggrensen ved flere byggingeniørutdanninger opp.

Totalt går søkertallene på ingeniørutdanningene ned 1,29 prosent fra i fjor. For sivilingeniørene går det opp 4,94 prosent fra i år.

Mener ingeniører er viktige 

Over en tredjedel av Norges befolkning rangerer ingeniører som den viktigste yrkesgruppen for å skape nye arbeidsplasser, ifølge en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO).

Dette er langt over nummer to og tre på listen, som er lærere og sykepleiere, hvor henholdsvis 24 og 13 prosent mener disse er de viktigste yrkene for nye arbeidsplasser.

80 prosent av de spurte mener ingeniører er en forutsetning for utvikling av velferdssamfunnet.

– Jeg tror nok befolkningen forstår at det veldig stort behov for ingeniører i samfunnet, det er tross alt de som skal bygge Norge i tusen år fremover, sier NITOs studentleder Gamal. 

– Samtidig tror jeg studenter følger trendene i samfunnet. Akkurat nå har nok mange valgt det som er det trygge, avslutter han.