I forslag til ny parkeringsforskrift foreslås det at den normale satsen for feilparkering heves til kroner 600 fra dagens 500. Bøtesatsene or feilparkering på kommunal grunn fastsettes av Samferdselsdepartementet, og har stått stille siden 1994. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX
I forslag til ny parkeringsforskrift foreslås det at den normale satsen for feilparkering heves til kroner 600 fra dagens 500. Bøtesatsene or feilparkering på kommunal grunn fastsettes av Samferdselsdepartementet, og har stått stille siden 1994. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Derfor vil de øke P-boten for første gang på 20 år

Nå blir det dyrere å parkere feil.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I ti år har arbeidet med ny lov og forskrift om parkering pågått. Nå nærmer arbeidet seg slutten, og det kan bety høyere p-bøter.

– Vi ser at med de satsene som er i dag, så er den preventive effekten av en bot mindre enn før, sier arbeidsleder i Trafikketaten Trond Søreide til BA.

Før helgen skrev BA om parkeringsverstingene i Bergen, som ikke bryr seg om kostnadene ved en parkeringsbot. De som troner øverst på listen har fått flere hundre bøter over en periode på ett par år.

– Noen bilister bruker parkeringsbøter som parkeringsavgift, sa fagdirektør i trafikketaten i Bergen kommune Øyvind Haga til NRK Hordaland, som først omtalte saken.

Søreide i samme etat sier til BA at de forholdsvis lave bøtene trolig er bakgrunnen for at enkelte ikke kvier seg for å feilparkere.

– Satsene har stått stille siden 1994, påpeker Søreide.

Lovforslag på vei

Det er ikke opp til hver enkelt kommune å fastsette bøter for offentlig parkering, det bestemmes av Samferdselsdepartementet.

I dag angir forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr at tilleggsavgiften for mindre overtredelser skal være 300 kroner i hele landet, mens gebyr for ulovlig parkering skal være kroner 500.

I juni i år ble samferdselsminister Ketil Solvik Olsens lovforslag, som legger grunnlaget for et nytt parkeringsregelverk, vedtatt i Stortinget.

Hensikten med endringen er å gjøre parkeringsregelverket enklere, og gi forbrukerne sterkere vern. Det nye regelverket skal blant annet gjøre det enklere å forstå parkeringsreglene, uavhengig av om det er privat eller kommunalt drevet.

Foreslår nye bøtesatser

Det er også lagt frem et forslag til en ny parkeringsforskrift, der det foreslås å innføre tre satser på bøtene: 300, 600 eller 900 kroner.

Den laveste satsen foreslås ved brudd på dokumentasjonsplikten, høy sats ved parkering på reservert plass for forflytningshemmede, og normal sats for alle andre overtredelser.

De samme satsene foreslås for private og kommunale anlegg. Det vil dermed bli billigere å feilparkere noen steder, men dyrere på kommunal grunn.

Les flere bilsaker i BAs motormagasin her

Les også: Får parkeringsbot på sin egen tomt