Politiet skal avhøre overgrepsutsatte barn 

Fra i høst overtar politiet ansvaret for avhør av barn utsatt for seksuelle overgrep. Slik skal samfunnet bli enda bedre på å avdekke denne typen kriminalitet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
<p class="active"><span style="line-height: 1.5;">På en pressekonferanse 20. mai redegjorde etterforskningsleder Yngve Myrvoll for politiets arbeid etter at de fikk første melding om et mulig&nbsp;</span><a style="line-height: 1.5;" href="http://www.tv2.no/2015/05/20/nyheter/barnehage/overgep/tromso/6944369">overgrep mot et mindreårig barn i en barnehage i Tromsø.</a></p> <h2 class="active">Krever høyt tempo</h2> <p class="active">Bare tre timer etter at denne bekymringmeldingen kom, ble en barnehagesansatt i Tromsø pågrepet, avhørt og siktet for seksuelle overgrep.&nbsp;</p> <p class="active drop-bottom">Flere forhold ble erkjent, og politiet satset bredt for å kartlegge omfanget. Etterforskning av overgrep mot barn er blitt et eget politifag der det settes spesielle krav.</p> <p class="active drop-top">– Slik etterforskning krever et høyt tempo innledningsvis, med nødvendige og adekvate ressurser tidlig på plass for å få gjort de oppgavene som skal til for å samle og sikre bevis, forteller Myrvoll.</p> <p class="active"><strong>To måneder etter pågripelsen av en mann i 30-årene,&nbsp;er det bare i denne saken gjennomført omkring 50 dommeravhør på Barnehuset i Tromsø.</strong></p> <h2 class="active">– Ikke lenger avhengig av åpningstider</h2> <p class="active">Et godt etterforskningsresultat i overgrepssaker krever også en god samhandling.&nbsp;<span style="line-height: 1.5;">En første legeundersøkelse uten tap av tid, et første avhør så raskt som mulig.</span></p> <p class="active">Nå skal ansvaret for slike avhør overføres fra domstolene til politiet. En ny forskrift er på vei, og Ståle Luther, leder for Barnehuset&nbsp;i Tromsø, er glad for det.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="active">– Vi blir ikke avhengig lenger av domstolens åpningstider i forhold til når vi kan avhøre barn. Det er også tiltak der som vil gjøre det mindre sannsynlig at barn blir påvirket i forkant av et såkalt dommeravhør, sier han til TV 2.</p> <h2 class="active">Styrket rettssikkerhet</h2> <p class="active">Ole B. Sæverud, politimester i Troms, ledet utvalget som foreslo lovendringen.&nbsp;<span style="line-height: 1.5;">Den politiske bestilling var å styrke rettssikkerheten til ofre for seksuelle overgrep, ikke bare barn, men også gruppen særlig sårbare voksne.</span></p> <p class="active">– Vi ser utfordringer for mange i denne gruppen, sier Sæverud.</p> <p class="active">– Det kan være store psykiske problemer, det kan være demens eller at du er veldig ung eller psykisk utviklingshemmet. Så det å være i stand til å etterforske straffesaker der de er involvert, er viktig for et samfunn om vi skal ta på alvor de aller svakeste av oss, mener han.</p> <h2 class="active">Gjør politiet bedre</h2> <p class="active">Akkurat nå etterforskes to store overgrepssaker i Norge,&nbsp;i Sør-Trøndelag og i Troms.</p> <p class="active">Politiet spesialiseres for å avdekke slik kriminalitet, og vil med en ny avhørsforskrift kunne gjøre en enda bedre jobb.</p> <p class="active"><strong>– Hvis vi klarer å utnytte de reglene på en god måte, så vil det gjøre oss enda bedre, avslutter Sæverud.</strong></p>