Hurtigruten går til sak mot fem nye havner

Høyesterett ga Hurtigruten medhold i at Stranda havnevesen hadde tatt seg for godt betalt. Nå har rederiet stevnet fem nye havner. - Vi har betalt minst 36 millioner for mye i avgifter på tre år, sier Hurtigrutens direktør. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da Hurtigruten nektet å betale de vederlag og avgifter Stranda havnevesen krevde for sommerseilingene inn Geiranger, ble rederiet saksøkt. Nå har Høyesterett talt: Stranda kommunes krav ble avvist. Hurtigruten omtaler det som en full seier.

Myndighetsmisbruk

– Vi har som en privat aktør blitt dratt gjennom rettssystemet i tre rettsinstanser av et offentlig organ som har drevet utstrakt myndighetsmisbruk over flere år, og krevd inn ulovlige avgifter, sier administrerende direktør Daniel Skjeldam til TV 2.

Han akter ikke å gi seg. Nå har rederiet stevnet fem av de 34 anløpshavnene mellom Bergen og Kirkenes for retten. Som i Stranda-saken er påstanden ulovlig innkreving av avgifter, og at havneloven ikke tolkes rett.

– Analysene fra vårt revisjonsselskap viser at vi over en treårsperiode har betalt minst 36 millioner for mye i avgifter. Det kan være mye mer, og dette skal vi gjennom ytterligere analyser få dokumentert, sier han.

Uenighet i Høyesterett

Hurtigrutesjef Daniel Skjeldam stevner fem nye havner. Arkivfoto:  Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB Scanpix.
Hurtigrutesjef Daniel Skjeldam stevner fem nye havner. Arkivfoto:  Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB Scanpix.

– Stranda-dommen har begrenset relevans for sakene Hurtigruten har varslet mot de faste anløpshavnene, hevder Hallvard Østgård. Han representerer Nordkapp Havn, mens broren Brynjar Østgård fra samme advokatfirma bistår sammenslutningen Norsk Havneforening. De viser til at dommen er avsagt under dissens 3–2.

– Sånn sett er den interessant, men det får også som konsekvens at dommen har mindre rettskildemessig vekt, sier Hallvard Østgård.

I ei pressemelding fra Norsk Havneforening skriver Brynjar Østgård at dommen neppe vil få betydning for de ordinære anløpshavnene for Hurtigruten og andre passasjer- og fraktefartøyer.

Ber samferdselsministeren rydde opp

– Havneforeningen vurderer altså at dommen har nokså liten overføringsverdi, skriver Østgård med referanse til de fem havner som Hurtigruten har tatt ut stevning mot.

Det er stor politisk enighet om å flytte mer godstransport fra vei til kjøl. Hurtigruten påstår havnene motarbeider dette, og mener å ha dokumentert ulovlig innkrevning av avgifter.

– For oss alene minsv 36 millioner kroner over tre år. Det er penger vi er nødt til å kreve tilbake, og ikke minst er vi nå nødt på vegne av nærskipsfarten til å stå opp mot havnerotet, og ikke minst så må samferdselsministeren på banen for å hjelpe oss å rydde opp i det her, sier Daniel Skjeldam i Hurtigruten.