Rådet til å sparke hjernekirurg i 2008

Rikshospitalet fikk i 2008 råd om å sparke sin fremste hjernekirurg som nå er under gransking av Helsetilsynet etter et hjerneforskningsprosjekt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV-innslaget som denne artikkelen er basert på, ble felt av PFU på grunn av brudd på Vær Varsom-plakatens paragraf 4.1. Det sakskomplekset denne saken relaterer seg til inngikk i Pressens Faglige Utvalgs sak 141/2013 – du kan lese PFUs uttalelse her.

Rådet kom fra landets største advokatfirma, Wikborg Rein, som var engasjert av sykehuset for å granske Eide.

Rikshospitalet mente professor og overlege Per Kristian Eide ved Nevrokirurgisk avdeling drev butikk i butikken, og solgte oppfinnelser privat som tilhørte sykehuset. Granskerne i Wikborg Rein oppsummerte saken slik våren 2009:

«Eide har på denne måten satt sine egne personlige økonomiske interesser foran sin arbeidsgivers, Rikshospitalets interesser.»

 

Ved siden av å være overlege ved sykehuset eier hjernekirurgen 70 prosent av et selskap som i dag heter dPCom. Firmaet, som ble etablert i juli 2001 under navnet Sensometrics, selger utstyr og dataprogrammer for måling av trykk i hjernen til sykehus i Norge og utlandet. Har gått hånd i hanske med Eides forskningsvirksomhet og bruk av ressurser

Utstyret som firmaet selger er i stor grad basert på hjernekirurgens forskning. I over ti år har Eide forsket på trykkforhold i hjernen. Blant de som har kjøpt utstyr for måling av hjernetrykk er kirurgens egen arbeidsgiver – Rikshospitalet – som i løpet av perioden 2003 til 2008 betalte rundt 1,3 millioner kroner til Eides firma.

– Forskning går hånd i hanske med forretningen

Bakgrunnen for at Rikshospitalet begynte å stille spørsmål rundt hjernekirurgen var hans eierskap i firmaet og de mange trykkmålingene som ble gjennomført ved sykehuset.

I en e-post som gikk mellom flere ledere ved Rikshospitalet i august 2009 heter det:

«(...) utviklingen av selskapet DPcom har gått hånd i hanske med Eides forskningsvirksomhet og bruk av ressurser på Rikshospitalet (...)».

De eksterne granskerne i Wikborg Rein mente hjernekirurgen brukte sykehusets pasienter for å teste ut og utvikle utstyret som hans private firma solgte.

Advokatfirmaet konkluderte med at utstyret og dataprogrammene tilhørte sykehuset og ikke Eides firma – siden det var utviklet i arbeidstiden.

Mente det var illojalitet

Sykehuset fikk råd om å sparke Eide på grunn av det de mente var illojalitet. De eksterne granskerne oppfordret sykehuset også å gå til politiet med saken:

«PKE kan ved sin opptreden og sammenblanding av roller ha brutt bestemmelser i straffeloven. (...) Det er særlig straffelovens bestemmelser om underslag, økonomisk utroskap og påvirkningshandel (...) som kan tenkes å være aktuelle».

«Vi oppfordrer derfor ledelsen ved Nevroklinikken til å undersøke dette nærmere (...) slik at ikke Rikshospitalet senere risikerer å bli anklaget for å dekke over straffbare forhold».

– Forsket på fritiden

Overlege Per Kristian Eide nekter for å ha gjort noe straffbart. Han har hele tiden hevdet utstyret og dataprogrammene er basert på forskning han gjorde på fritiden.

Per Kristian Eide vil ikke stille til noe intervju, men sier følgende i en e-post til TV 2:

«Jeg kan bekrefte uenighet mellom daværende klinikk- og avdelingsleder og meg med flere i 2009. Jeg kom senere til enighet med sykehuset om alle forhold TV2 tar opp. Jeg har tillit til, og opplever selv tillit fra, nåværende klinikk- og avdelingsledelse».

Saksøkte sykehuset

I mai 2009 gikk Eides firma dPCom til det skrittet å saksøke sykehuset. De ønsket at Oslo tingrett ved dom skulle fastslå at det var firmaet som eide rettighetene til oppfinnelsene.

Rikshospitalet svarte med et motsøksmål og varslet også et erstatningssøksmål mot firmaet.

Sykehuset og Eides firma skulle møtes i Oslo tingrett 3. November 2009.

Men så skjedde det noe i kulissene. Fem dager før partene skulle møtes i retten ble det inngått et hemmelig forlik. Der går det frem at Eides firma får beholde rettighetene til alle oppfinnelsene. Hjernekirurgen får fortsette som overlege på sykehuset og sykehuset på sin side får bruke utstyret til firmaet gratis. I fjor ble selskapets hans verdsatt til i overkant av 26 millioner kroner.

– Konfidensiell avtale

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, sier at forliket og avtalen mellom legen og sykehuset følger reglene:

– Det er en konfidensiell avtale, men den baserer seg på det regelverket sykehuset har for den typen avtaler, sier Erikstein.

– Men vi vet jo at det var en stor konflikt forut for at denne avtalen ble inngått. Der blant annet sykehuset saksøkte denne legen. Er reglene tydelige nok når det ender i en slik konflikt?

– Jeg var ikke en del av konflikten, så jeg kjenner ikke detaljene rundt det. Man er opptatt av at det ble inngått en avtale i 2009, så langt meg bekjent er den avtalen etterlevd og vi har gode regler for det.

Professor: – Problematisk

TV 2 har fått professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI til å gjøre en vurdering av dokumentene vi har hatt tilgang til i denne saken:

– Det problematiske er jo at neste gang han behandler en pasient, og vurderer om man skal ta trykkmåling – er han da overlegen som sier trykkmåling er risikabelt, vi bør unngå det – eller er han hovedaksjonæren i selskapet, som sier enhver trykkmåling er bra for mitt selskap, spør Gottschalk.

Han mener sykehusledelsen grep inn i denne saken alt for sent:

– Det er helt tydelig av stevningen og motsøksmålet fra Rikshospitalet, at de mener de har en usedvanlig god sak. Faktamessig, saksmessig. Men de har sannsynligvis inngått dette forliket, fordi de har forsømt seg ved visse milepeler helt siden dette ble kjent, sier han.