Dette anonyme brevet varslet om forskningsprosjektet

Et anonymt brev førte til at Helsetilsynet satte i gang full granskning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV-innslaget som denne artikkelen er basert på, ble felt av PFU på grunn av brudd på Vær Varsom-plakatens paragraf 3.2 og 4.14. Det sakskomplekset denne saken relaterer seg til inngikk i Pressens Faglige Utvalgs sak 141/2013 – du kan lese PFUs uttalelse her.

TV 2 har fått tilgang til det anonyme brevet som ble sendt i august i år, der en varsler slo alarm. Brevet ble sendt noen måneder etter at TV 2 startet å grave i saken. Brevet ble sendt til Regional etisk forskningskomité, og til slutt oversendt Statens helsetilsyn:

«Undertegnede (som ønsker å være anonym) stiller seg kritisk til et pågående forskningsprosjekt ved nevrokirurgisk avdeling OUS Rikshospitalet. Prosjektet involverer hjernebiopsitagning av pasienter som utredes for vannhode. Hjernebiopsien blir utført i forbindelse med operativ innleggelse av trykkmåler til hjernen. Det må foreligge risk for komplikasjoner pga biopsiprosedyren. Ved tre kjente tilfeller har pasienten fått hjerneblødning i forbindelse med utredningen.

Dersom dette prosjektet ikke er tilfredsstillende etisk vurdert bør dette gjøres! Det bør også kontrolleres om tilfellene med komplikasjoner i forbindelse med utredning er registrert som uventede hendelser.

Vennlig hilsen

Anonym»