Sjokkrapport: Nesten halvparten av reinkalvene ble spist av bjørn

– Når simlene kalver og det er bjørn i området, er det som å slippe unger inn i godtebutikken, sier bjørneforsker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Gjennom et unikt prosjekt med GPS-sendere på både bjørn og reinsdyr, har forsker Ole-Gunnar Støen og hans team registrert hvor mange reinsdyrkalver bjørnen tar.

Gällivare kommune i Norrbotten er et av de mest bjørnetette områdene i Sverige. Reineier Lars Thomas Person hadde i mange år klaget på at bjørnen spiste opp de nyfødte reinsdyrkalvene, uten å bli hørt.

– Ingen hører på en lapp-jævel. Derfor måtte vi skaffe oss bevis for hva som skjer, sier Person til TV 2.

PEILER INN: Lars Thomas Person, reineier (t.v.) og Ole-Gunnar Støen, forsker peiler inn merka bjørner i Norrbotten. FOTO: FINN-OVE HÅGENSEN / TV 2
PEILER INN: Lars Thomas Person, reineier (t.v.) og Ole-Gunnar Støen, forsker peiler inn merka bjørner i Norrbotten. FOTO: FINN-OVE HÅGENSEN / TV 2

Gjennom reineierforeningen i Sverige, tok han initiativ til å få utført en undersøkelse om forholdene.

Norsk-svensk samarbeid

Dermed ble bjørneforsker Ole-Gunnar Støen kontaktet. Gjennom et samarbeid mellom Sveriges Lantbruksuniversitet og det Skandinaviske bjørneprosjektet satte Støen i gang et prosjekt med å dokumentere hvor mange kalver som ble spist av bjørn.

– Når simlene kalver og det er bjørn i området, er det som å slippe unger inn i godtebutikken, sier Støen som merket 23 bjørner og 2600 reinsdyr.

Det er i den korte kalvingstiden i mai at dyrene er mest sårbare. Nyfødte reinsdyrkalver har ingen mulighet til å unnslippe en sulten bjørn. 

Med GPS-sendere på både bjørnene og reinsdyrene, kunne man dokumentere hvor bjørnen var når kalvene ble drept. Senderne på reinsdyra hadde også kommunikasjon med senderne på bjørnene.

Dermed kunne man bevise hva som skjedde.

– Først satte de sendere på bare tre bjørner, det trodde jeg var alt for lite, forteller Person.

Så viste det seg at de tre bjørnene til sammen tok 80 reinsdyrkalver det første året forsøkene pågikk, forteller han. Person har selv deltatt aktivt i feltarbeidet i samarbeid med forskerne.

Bjørnemat

Rapporten som ble laget åpnet øynene på landbruksmyndighetene i Sverige.

Den viste at hver eneste bjørn, hvert år, i gjennomsnitt spiste elleve reinsdyrkalver. De 23 merkede bjørnene spiste 335 reinsdyrkalver og 18 simler i løpet av de to årene forsøket pågikk. 40 prosent av reinsdyr-kalvene i dette området ble bjørnemat. 

Alle kalvene ble drept i mai måned.

SPISES: Dette bildet viser en reinsdyrkalv som er drept av bjørn FOTO: OLE-GUNNAR STØEN / DET SKANDINAVISKE BJØRNEPROSJEKT
SPISES: Dette bildet viser en reinsdyrkalv som er drept av bjørn FOTO: OLE-GUNNAR STØEN / DET SKANDINAVISKE BJØRNEPROSJEKT

Lars Thomas Person og de andre samene med skogsdrift i Gällivare kommune hadde bevisene de behøvde. Forskingsrapporten viste at det var nødvendig å redusere bjørnestammen i området for at reindriften skulle overleve.

Dermed fikk samene anledning til å skyte flere bjørner enn tidligere. Person er godt fornøyd med forskernes resultater.

– Uten denne forskingen hadde vi ikke hatt mulighet til å overbevise myndighetene om våre problemer. Dette har snudd en negativ utvikling i området her, sier reineieren.

Bjørneprosjektet er gjennomført i skogsområder og resultatene er ikke gjeldene for reinsdyr som oppholder seg på snaufjellet. Det heter også i rapporten at man kan unngå at bjørnen tar reinsdyrkavlver ved å la simlene føde i innhegninger. Men dette er meget vanskelig å gjennomføre, sier Lars Thomas Person til TV2.