VIL HA SVAR: KrFs Kjell-Ingolf Ropstad bar bedt statsråden om svar på om det er greit at vold mot barn som ikke faller inn under familievoldsparagrafen ikke skal komme med på en politiattest. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
VIL HA SVAR: KrFs Kjell-Ingolf Ropstad bar bedt statsråden om svar på om det er greit at vold mot barn som ikke faller inn under familievoldsparagrafen ikke skal komme med på en politiattest. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

KrFs Kjell-Ingolf Ropstad advarer mot mulig hull i regelverket:

– Vold mot barn må komme frem i politiattester

Hvis et barn blir slått og får «mindre alvorlige skader», kan en som søker jobb i barnehage slippe å få det på politiattesten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det kan se ut som det er hull i regelverket. 

Det sier KrFs Kjell-Ingolf Ropstad i Justiskomiteen på Stortinget.

TV 2 har tidligere fortalt historien om en 38 år gammel mann som fikk jobb i en barnehage i Hordaland. På politiattesten mannen leverte, kom det ikke frem at han bare noen måneder tidligere var dømt for vold mot sine egne barn.

Grunnen er at mannen ble dømt etter straffelovens paragraf 228. Paragrafen er utelatt fra reglene om hva som skal med på en såkalt barneomsorgsattest som personer som søker på jobb i barnehage må fremvise.

Det er politiet som utsteder en barneomsorgsattest. 

Droppet å ta med paragrafene

Da barnehageloven ble endret i 2013-2014 var det flere av høringsinstansene som ba om at også paragrafene 228 og 229 første straffalternativ skulle tas med i reglene om barneomsorgsattest.

Disse paragrafene gjelder legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse.

Likevel valgte utdanningskomiteen på Stortinget å utelate disse paragrafene.

Voldsdommer må komme frem i politiattest 

Kjell-Ingolf Ropstad i KrF mener at man nå bør se på lovverket på ny, selv om det ble endret for bare litt over ett år siden.

– Vold mot barn er jo et alvorlig samfunnsproblem og vi gjør det vi kan for å bekjempe det. Hvis en person har begått vold mot et barn, så må det komme frem i en politiattest.

Ropstad har nå sendt spørsmål til justisminister Anders Anundsen (Frp), siden regelverket om politiattester formelt ligger under Justisdepartementet.

– Det kan se ut som at noen typer vold i nære relasjoner, likevel ikke kommmer frem på politiattesten. Derfor ønsker jeg å utfordre statsråden på om det er rett om det skal være slik.

– Svært uønsket situasjon

Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet sitter i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun mener også at man bør se på regelverket på nytt.

BER OM NY VURDERING: Anette Trettebergstuen (AP) vil be om at regelverket rundt politiattester for barnehageansatte blir vurdert på nytt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
BER OM NY VURDERING: Anette Trettebergstuen (AP) vil be om at regelverket rundt politiattester for barnehageansatte blir vurdert på nytt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er nå en stund siden disse endringene ble gjort, og dette er et godt eksempel på en svært uønsket situasjon. Derfor vil vi ta et initiativ overfor statsråden og be regjeringen se på lovverket en gang til, sier Trettebergstuen til TV 2.

Vil ikke se på saken nå

Det er Kunnskapsdepartementet som sto for lovarbeidet da barnehageloven ble endret. 

Statssekretær Birgitte Jordahl (H) opplyser at departementet ikke har planer om å gå en ny runde nå.

Hun viser til at reglene er strengere enn noen gang.

– Jeg ønsker at alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. I 2013 bestemte Stortinget at kravet til politiattest skulle skjerpes slik at flere lovbrudd skulle sjekkes. Reglene er altså strengere nå enn tidligere. Gjennomgangen i Stortinget var omfattende og vi har ingen konkrete planer om å gå en ny runde allerede nå, sier Jordahl.

Uansett mener statssekretæren at barnehager som skal ansette folk, ikke kun kan stole på at alt står i en politiattest.

– Det er viktig å huske på at en politiattest aldri vil være en garanti for om en person egner seg til å jobbe med barn. Derfor er det viktig at den som ansetter stiller spørsmål på intervjuet, sjekker referanser og følger opp tett både under og etter prøvetiden.