KREVER ENDRING: Leder av Stine Sofies Stiftelse Ada Sofie Austegard mener at barna ikke ivaretas godt nok i barnehageloven som ble endret ifjor. Stiftelsen var en av høringsinstansene som ikke ble hørt da barnehageloven ble endret. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
KREVER ENDRING: Leder av Stine Sofies Stiftelse Ada Sofie Austegard mener at barna ikke ivaretas godt nok i barnehageloven som ble endret ifjor. Stiftelsen var en av høringsinstansene som ikke ble hørt da barnehageloven ble endret. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

KREVER ENDRING AV BARNEHAGELOVEN:<br class="">

Hull i lovverket gir voldsdømte plettfri politiattest 

Barnehageloven som ble endret ifjor sikrer ikke barna godt nok. Personer dømt for vold mot barn, kan slippe å få det på en politiattest, og dermed få jobb i barnehage.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle som skal jobbe med barn eller i barnehage må levere en såkalt barneomsorgsattest utstedt av politiet.

TV 2 har tidligere fortalt om en barnehage i en kommune i Hordaland hvor en 38 år gammel mann ble ansatt i et vikariat som pedagogisk leder. 

Mannen leverte en plettfri politiattest, men var kun få måneder tidligere dømt for vold mot sine egne barn. Han var også fratatt omsorgen for de to barna.

I retten ble mannen dømt etter straffelovens paragraf 228 som går på legemsbeskadigelse. Denne paragrafen brukes ofte istedet for den såkalte familievoldsparagrafen (§219), siden den kan ha lavere beviskrav.

Dermed kan personer som er dømt for vold mot barn, likevel få utstedt en plettfri politiattest. 

 – Problematisk

Politiadvokat og leder for Politijuristene, Sverre Bromander, mener det er problematisk at dagens regelverk begrenser hva som kommer med på en politiattest.

– Det har noen utfordringer ved seg. Hvis man må vise en politiattest når man starter å jobbe et sted, så trenger man ikke fremvise en ny senere. Hvis man jobber på et sted i fem eller ti år, så er det mye som kan skje på den tiden, sier Bromander.

Politijuristene mener at man bør vurdere å utvide hva som fremkommer på en politiattest.

– En som er straffedømt og har sonet sin straff bør få en ny sjanse, men når vi snakker om barn, så er de så verdifulle at hensynet deres er viktigst.

Loven endret

I 2013 var det høringsrunde på endringer til bestemmelsen om politiattest i barnehageloven. Barnehagelovutvalget tok til orde for at også paragrafene 228 og 229 første ledd, skulle være med.

Da loven ble vedtatt i 2014, ble disse to paragrafene likevel utelatt. Hovedfokuset for lovendringen var å forhindre at personer dømt for seksuelle overgrep skulle få jobb i barnehage.

En av høringsinstansene som mente at flere forhold burde komme med på en politiattest, var Stine Sofies Stiftelse. Organisasjonens grunnpilar er «en barndom uten vold».

Hull i regelverket

– Dette uttrykt vi ganske tydelig i høringssvaret i 2013. Vi synes ikke at det skal være slik, sier Ada Sofie Austegard til TV 2.

Leder for Politijuristene, Sverre Bromander, ser utfordringer med regelverket slik det er i dag. FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/JURISTKONTAKT
Leder for Politijuristene, Sverre Bromander, ser utfordringer med regelverket slik det er i dag. FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/JURISTKONTAKT

Etter at stiftelsen fikk tips om saken i Hordalands-kommunen, har de i et brev til Kunnskapsdepartementet bedt om at de og Justisdepartementet ser på omfanget av dette problemet og at det endres slik at man bedre kan sikre at personer som er dømt for vold mot barn kan fratas muligheten til å arbeide med barn.

Stiftelsen er redd vernet blir tilnærmet verdiløst siden flere voldssaker mot barn blir ført under § 228 og § 229 første straffalternativ.

I brevet ber stiftelsen departementet om at lovverket vurderes på nytt, og at man i samråd med Justisdepartementet undersøker hvor mange av voldssakene som henføres under disse bestemmelsene sammenholdt med familievoldsbestemmelsen.

– Vi mener det er et hull i regelverket for personer som utøver vold mot barn, men hvor volden ikke faller inn under straffeloven § 219, som omhandler den mest alvorlige volden som skjer i familien, sier Austegard.

– Flere forhold bør tas med

Også Private barnehagers landsforbund (PBL) som er arbeidgiverorganisasjon for private barnehager i Norge, mener regelverket bør endres.

I høringsrunden i 2013 tok også PBL til orde for at barneomsorgsattester burde ta med flere forhold. 

– På generelt grunnlag mener PBL at flere forhold enn i dag bør tas med i barneomsorgsattesten på barnehageområdet, sier viseadministrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup til TV 2.